Späť

Vážené redakcie, v súvislosti s prípadom vraždy študenta Daniela Tupého

Vážené redakcie,

v súvislosti s prípadom vraždy študenta Daniela Tupého z novembra 2005 a následne medializovanými informáciami, že jeden z aktérov uvedeného prípadu sa mal neskôr stať policajtom a muž s rovnakým menom pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, sa Akadémia Policajného zboru v Bratislave dôrazne ohradzuje voči spájaniu uvedeného skutku so zamestnancom – pedagógom akadémie VM. Uvádzame, že ide o zhodu mien a v žiadnom prípade náš zamestnanec s iniciálkami VM nebol aktérom tohto prípadu.

REKTORSKÉ VOĽNO

Dňa 11. apríla 2023 V súvislosti so sviatkami Veľkej noci udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave študentom denného a externého štúdia vo všetkých stupňoch štúdia dňa 11. apríla 2023 (utorok) rektorské voľno. Výuka bude pokračovať podľa rozvrhu dňa 12. apríla 2023 stanoveným spôsobom.