Knižnica Akadémie PZ v Bratislave

20.04.2017

Knižnica Akadémie PZ je odborným informačným pracoviskom v rámci rezortu MV SR so zameraním na policajné vedy, bezpečnostnoprávnu ochranu osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe. Poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým, vedeckým, odborným a ostatným pracovníkom a študentom akadémie, pracovníkom MV SR, PZ SR, ale aj ostatným záujemcom. V zmysle zákona o knižniciach SR je akademickou knižnicou.

Používateľom knižnice sa stáva každý občan SR po vyplnení prihlášky a po predložení občianskeho (alebo služobného) preukazu. Cudzincom sa prihláška vyhotovuje po predložení cestovného pasu a povolenia k pobytu. Svojím podpisom na prihláške sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.

Knižnica Akadémie PZ poskytuje svoje služby riadne zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného a výpožičného poriadku. Poskytovanie služieb je bezplatné.

V elektronickom katalógu sú bibliografické záznamy o dokumentoch, ktoré knižnica nadobudla do fondu, bibliografické záznamy článkov z odborných periodík a zborníkov. Knižnica buduje databázu publikačnej činnosti pracovníkov Akadémie PZ. Používatelia môžu využívať Právny a informačný portál www.slov-lex.sk a majú tiež prístup do databáz EBSCO.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.