Knižnica - Kontakty

10.08.2020

 

Vedúca knižnice:

 

PhDr. Janka Štubňová
Telefón: 0961 057 512
Kancelária: Blok A, 1. posch. č. dv. 1
 

 

 

Študijná knižnica:
Mgr. Dagmar Főldešová
tel.:
0961 057 513
e-mail: dagmar.foldesova@akademiapz.sk

Vedecká knižnica, MVS a  PROLONGÁCIA VÝPOŽIČIEK:
Katarína Alexovičová
tel.:
0961 057 511
e-mail: katarina.alexovicova@akademiapz.sk

Časopisecká študovňa
Ing. Mária Šimurdová
tel.: 
0961 057 504
e-mail: maria.simurdova@akademiapz.sk

 

Akvizícia a spracovanie fondu:
Marta Pokorná
tel.:
0961 057 518
e-mail: marta.pokorna@akademiapz.sk

Eva Kovácsová
tel.:
0961 057 510
e-mail: eva.kovacsova@akademiapz.sk

Bibliograficko-dokumentačné oddelenie:
PhDr. Mária Nagyová
tel.:
0961 057 563
e-mail: maria.nagyova@akademiapz.sk

PhDr. Jana Herchelová
tel.:
0961 057 594
e-mail: jana.herchelova@akademiapz.sk

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.