Spoločenská kronika

20.12.2018

 

 

 

Životné jubileá rok 2018

Január:

doc. Karol Murdza, PhD.
plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.
mjr. JUDr. Ladislav Dudor, PhD.

 

Február:

dr. h. c. doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.
PhDr. Janka Štubňová
mjr. Mgr. Patrik Ambrus, PhD.
mjr. JUDr. Štefan Semeš
kpt. JUDr. Mária Bohrnová, PhD.

 

Marec:

Vlasta Synaková
plk. JUDr. Robert Odler, PhD.
npor. Mgr. Michaela Kiššová
por. Mgr. Stanislava Galiková

 

Apríl:

Helena Marecová
por. Mgr. Adriana Miklianová
npor. Mgr. Mária Slámová

 

Máj:

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
Mgr. Štefan Zachar 
kpt. JUDr. Monika Szabová

 

Jún:

Adriana Cibulová

 

Júl:

Júlia Baráthová

 

August:

pplk. Mgr. Vladimír Sloboda
 

Október:

Viera Pavlačková
por. Ing. Matej Barta

November:

Jana Bernadičová

December:

JUDr. Ladislav Balún  
npor. Mgr. Kristína Macková, PhD.
Ing. Miroslava Doležalová
npor. PhDr. Mgr. Martin Laca, PhD.

 

 

JUBILANTOM GRATULUJEME

 

vvvvvvvvvv

 

Pracovné jubileá príslušníkov PZ a zamestnancov APZ

 

Január:

Igor Babjak – 15.01.1993 - 25 r.
Mária Michálková – 01.01.2003 - 15 r.
kpt. JUDr. Michal Marko, PhD. – 01.01.2003 - 15 r.
Ing. Katarína Baksayová – 01.01.2013 – 5 r.
Táňa Ťažká – 01.01.2013 – 5 r.

Február:

Branislava Benčúriková – 01.02.2003 – 15 r.
mjr. RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD. – 01.02.2008 – 10 r.
Anna Kernová – 15.02.2013 – 5 r.

Marec:

mjr. JUDr. Miloš Dankovič, PhD. – 01.03.1993 – 25 r.
pplk. Ing. Ján Legény – 01.03.1993 – 25 r.
kpt. Mgr. Martin Mikuška – 01.03.1993 – 25 r.
pplk. PaedDr. Pavel Jankovský, PhD. – 01.03.2003 – 15 r.
npor. Ing. Michal Koči – 01.03.2013 – 5 r.
npor. JUDr. Jana Cagáňová – 15.03.2013 – 5 r.
 

Apríl:

npor. Mgr. Pavol Višváder – 01.04.2003 – 15 r.

 

Máj:

Milan Belaj – 01.05.1993 – 25 r.
Viera Famišáková – 01.05.1993 – 25 r.
Igor Hržič – 01.05.1993 – 25 r.
Helena Marecová – 01.05.1993 – 25 r.
Jozef Michálek – 01.05.1993 – 25 r.
Soňa Mišaniková – 01.05.1993 – 25 r.
Alexej Schwammel – 01.05.1993 – 25 r.
Jozef Súkenník – 01.05.1993 – 25 r.
Antónia Šabová – 01.05.1993 – 25 r.
Viera Šlahorová – 01.05.1993 – 25 r.
Marián Pavelek – 01.05.1993 – 25 r.
Iveta Vargová – 01.05.1993 – 25 r.
Ľudmila Strížová – 01.05.1998 – 20 r.
Pavel Smyčka – 01.05.2003 – 15 r.
npor. Mgr. Kristína Macková, PhD. 01.05.2013 – 5 r.
npor. JUDr. Eva Keméňová – 01.05.2013 – 5 r.

 

Jún:

Ing. Zdeněk Moravčík – 10.06.2013 – 5 r.

Júl:

pplk. JUDr. Martin Samek, PhD. – 01.07.2003 – 15 r.

 

August:

prof. Ing. Anton Tallo, CSc. – 01.08.1993 – 25 r.
Anežka Zmajkovičová – 01.08.1993 – 25 r.
pplk. JUDr. Ferdinand Marczy – 01.08.2003 – 15 r.
npor. PhDr. Mgr. Martin Laca – 01.08.2008 – 10 r.
por. Mgr. Stanislava Bolfová – 01.08.2013 – 5 r.
npor. Mgr. Michaela Kiššová – 15.08.2013 – 5 r.

September:

Eva Kovácsová – 01.09.1993 – 25 r.
pplk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD. – 01.09.1993 – 25 r.
pplk. Ing. Igor Pavlovič – 01.09.1998 – 20 r.
mjr. Mgr. Mária Ferenčíková – 01.09.2003 – 15 r.
mjr. JUDr. Ladislav Dudor, PhD. – 01.09.2008 – 10 r.
mjr. Ing. Mária Sabayová, PhD. – 01.09.2008 – 10 r.
JUDr. PhD. Ladislav Igenyes – 01.09.2013 – 5 r.
Mgr. Marián Piváček – 01.09.2013 – 5 r.
Alexandra Kocáková – 01.09.2013 – 5 r.
Andrea Krajčovičová – 16.09.20013 – 5 r.
 

Október:

plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. – 01.10.1993 – 25 r.
doc. RSDr. Mgr. Vladimír Blažek, CSc. – 01.10.1998 – 20 r.
doc. JUDr. Milan Šmátrala, CSc. – 01.10.2003 – 15 r.
mjr. Mgr. Michal Donner – 01.10.2003 – 15 r.
Mgr. Ľubica Janigová, PhD. – 01.10.2008 – 10 r.
npor. Ing. Vincent Holubiczky – 01.10.2013 – 5 r.
npor. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. – 01.10.2013 – 5 r.

November:

mjr. JUDr. Daniela Benedeková, PhD. – 01.11.2008 – 10 r.
mjr. JUDr. Matej Kostrec, PhD. – 15.11.2008 – 10 r.
npor. Dušan Štica – 15.11.2008– 10 r.
 

December:

mjr. Ing. Milan Marcinek, PhD. – 01.12.2008 – 10 r.

Za vaše odslúžené roky na akademickej pôde ĎAKUJEME

 

 

 

Navždy nás opustili...

 

 

Prof. PhDr. Jaroslav ERNEKER, DrSc. († 79)  †04.03.2017 Parte  
JUDr. Rastislav ŠKODA († 70)  †02.06.2017 Parte  
Doc. MUDr. Mirko MEGO, CSc. († 88)  †26.07.2017 Parte  
doc. PhDr. Ján HRIC, CSc. († 82)   Parte  
Mgr. Kvetka VESEKOVÁ (†)   Parte  
JUDr. Milan Beďač †13.12.2018 Parte  
       
       
       
       
       

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.