Stretnutie „Podpora kapacít a spolupráce v integrovanom riadení hraníc (IBM) medzi inštitúciami vzdelávania“ v Bielorusku

13.09.2018

 

Dňa 22.11.2017 až 23.11.2017 sa pracovníci Katedry policajných vied Mgr. Tomáš Škrinár a por. Mgr. Dominika Porubská zúčastnili 1. regionálneho tematického stretnutia „Implementácia stratégií integrovaného riadenia hraníc a akčných plánov: rola nástrojov IT v podpore odovzdávania vedomostí a výmeny informácií“. Účelom stretnutia bolo zdieľať skúsenosti s rolou IT technológií v integrovanom riadení hraníc.

Program začal dňa 22.11.2017 o 09.00 hod. a konal sa v Inštitúte hraničnej služby Bieloruskej republiky v meste Minsk, Bielorusko. Projekt zastrešuje Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD). Stretnutia sa okrem zástupcu zo Slovenskej republiky zúčastnili zástupcovia zo vzdelávacích inštitúcií z Arménska,  Bulharska, Bieloruska, Maďarska, Moldavska, Gruzínska a Poľska. Počas stretnutia sa predstavili jednotlivé vzdelávacie inštitúcie a predniesli svoje skúsenosti s IT technológiami pri hraničnom dozore a hraničných kontrolách. Po predstavení svojich skúseností nasledovala rozprava na uvedenú tému.

V druhej časti nasledovala prehliadka učební a prednáškovej miestnosti Inštitútu hraničnej služby Bieloruskej republiky. Uvedené miestnosti boli veľmi dobre zabezpečené informačnými technológiami. V každej učebnej miestnosti bola interaktívna tabuľa, pričom nám aj predstavili jej využitie v prednáškovej činnosti.

Dňa 23.11.2017 pokračovalo stretnutie predstavením e-learningu používaného jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. Nasledovalo zhodnotenie programu stretnutia a príprava na ďalšie stretnutie.

Na stretnutí boli predstavené rôzne spôsoby využitia e-learningu, ktoré sú aplikovateľné  v pedagogickom procese aj na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

 
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.