Elektronická prihláška

23.09.2014

Prípadné otázky a problémy technického charakteru píšte administrátorom

MAISAPZ@minv.sk

Pre bezproblémové používanie IS MAIS odporučame použivať

webový prehliadač Mozilla Firefox

 

 

 

Manuál pre podanie EP PK 2015/2016

Prihláška na vysokoškolské štúdium 

 

UCHÁDZAČ JE POVINNÝ ZASLAŤ AJ PAPIEROVÚ FORMU PRIHLÁŠKY !!!

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.