Súčasnosť a perspektívy v oblasti ochrany majetku a osôb – podiel štátu a súkromného sektora

01.12.2015

 

Katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci so Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. usporiadala dňa  26. novembra 2015 odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému "Súčasnosť a perspektívy v oblasti ochrany majetku a osôb – podiel štátu a súkromného sektora". Podujatie otvoril prorektor APZ Stanislav Šišulák, vystúpili na ňom viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel, prezident SKSB Imrich Vaváček, za maďarskú delegáciu  László Garamvölgyi a ďalší predstavitelia Policajného zboru,  zástupcovia odbornej akademickej obce  APZ, Žilinskej univerzity v Žiline, VŠBM Košice, ako i prevádzkovatelia súkromných bezpečnostných i technických služieb. V úvodnej časti odborného seminára bola vyhodnotená súťaž o cenu SKSB za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti. Na prvom mieste sa umiestnil absolvent APZ Ján Hanidžiar, ktorému diplom i vecný dar odovzdali viceprezident PZ Ľubomír Ábel, prorektor APZ Stanislav Šišulák a prezident SKSB Imrich Vaváček.  Seminár bol zameraný na právnu úpravu poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany osôb a majetku, hlavne vplyv súčasných medzinárodných udalostí na ochranu objektov osobitnej dôležitosti, medzinárodnú i regionálnu bezpečnosť, ktorá je ovplyvnená poslednými udalosťami, ktoré sa odohrali na území Francúzska i ďalších členských štátov Európskej únie. Súčasťou odborného seminára bola aj prezentácia zabezpečovacej a špeciálnej techniky.

Fotogaléria z odborného seminára s medzinárodnou účasťou

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.