Udelenie titulu ,,doctor honoris causa"

30.04.2018

Vážená akademická obec,
Vážené kolegyne, kolegovia,

 

pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
Akadémie Policajného zboru v Bratislave,
na ktorom bude udelený titul

 „doctor honoris causa“

doc. JUDr. Josefovi SALAČOVI, Ph.D.
rektorovi Policejní akademie České republiky v Praze

a

prof. JUDr. Jaroslavovi IVOROVI, DrSc.
profesorovi Ústavu verejného práva Fakulty práva
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

 

Ako uznávaným osobnostiam vedeckého aj verejného života, ktorých zásluhy o pokrok vo vede a vzdelávaní majú medzinárodný význam a ktoré významne prispeli k rozvoju Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Predmetné slávnostné zasadnutie Vedeckej rady sa uskutoční

dňa 20. apríla 2018 o 10:30 h

v aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.