Univerzitná regata Bratislava 2015

16.11.2017

25.4.2015 sa uskutočnia

v poradí tretie univerzitné preteky vo veslovaní

na nábreží Eurovea

 

O podujatí

Podujatie má za cieľ zviditeľniť vysokoškolákov v hlavnom meste SR a pokračovať v tradícii stretnutí študentov bratislavských univerzít, prípadne v budúcnosti aj partnerských univerzít zo zahraničia, napríklad z Prahy, Brna, Viedne a Budapešti.

Univerzity sa tu budú prezentovať nielen športovými výkonmi, ale aj rôznymi kultúrnymi vystúpeniami. Takto chceme ukázať Bratislave športové i umelecké schopnosti a takmer desatiny jej obyvateľov – študentov vysokých škôl. Podujatie sa bude konať pod záštitou Iva Nesrovnala, primátora hl. mesta SR Bratislavy v spolupráci s OC Eurovea, Magistrátom hl. mesta a ďalšími sponzormi. Sprievodný program podujatia bude prebiehať v čase od 13:00 hod., t.j. pred športovým vyvrcholením dňa, ktorým budú preteky osemveslíc na Dunaji pod názvom Univerzitná regata – Bratislava 2015 so štartom o 15:00 pri Devíne.

Priebeh súťaže bude možno sledovať online na veľkej obrazovke v Eurovea.

Popri tejto hlavnej súťaži sa budú konať aj preteky univerzitných študentov na veslárskych trenažéroch pod názvom Malá regata. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť študenti Bratislavských vysokých škôl a univerzít.

 

Preteky študentov na veslárskych trenažéroch

 

 

Propozície súťaže Malá regata

25.4.2015, námestie M. R. Štefánika, OC Eurovea

12,00 – 13,00     Prezentácia účastníkov Malej regaty, v prípade, že sa tímy nezaregistrujú do 13:00 nebudú pripustené k pretekom.

13,00 – 13,30     Malá regata STU (víťaz postupuje do Medziuniverzitného finále Malej regaty)

13,30 – 14,30     Preteky družstiev ostatných univerzít/VŠ (najlepšie družstvo z každej univerzity/VŠ postúpi do Medziuniverzitného finále Malej regaty

15:45 – 16:00     Medziuniverzitné finále (do dojazde všetkých posádok osemveslíc v preteku Capital Cup a Univerzitná regata 2015)

17:00 – 17:15     Vyhodnotenie Malej regaty a ocenenie víťazov

 

 • 1., 2., 3. Miesto pre víťazov STU (hodnotené budú všetky posádky za STU na základe  rozplavieb)
 • 1., 2., 3. Miesto pre víťazov Malej regaty (hodnotené sú všetky posádky na základe rozplavieb)
 • 1., 2., 3. Miesto pre víťazov Medziuniverzitného finále Malej regaty

Podmienky účasti?

Študenti bratislavských univerzít si môžu navzájom zmerať sily v nenáročnom preteku na veslárskych trenažéroch. Pretek je štafetou štvorčlenných družstiev na 4x500m. Podmienkou je, aby v každom družstve súťažila aspoň jedna študentka. Družstvo súťaží na jednom trenažéri, po prejdení 500m sa členovia družstva vystriedajú tak, aby každý absolvoval príslušnú časť trate. Čas striedania sa počíta do celkového času.

Odhadovaná doba preteku je okolo 8 minút. Pozície lodí - trenažérov možno sledovať na veľkoplošnej obrazovke. prípade záujmu a veľkého počtu prihlásených posádok, čo nepredpokladáme Počet družstiev zapojených do súťaže NIE je obmedzený.

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu štvorčlenné družstvá študentov, z nich minimálne jedna študentka, z prihlásených bratislavských univerzít a vysokých škôl. V prihláške možno uviesť aj jedného náhradníka/náhradníčku.

 Všetci členovia družstva musia byť študentmi (1.,2. alebo 3. stupňa štúdia), ktorí sú v deň pretekov vedení v evidencii akademického informačného systému príslušnej školy a ktorí vlastnia platný preukaz študenta (SIC, ISIC), alebo index. Preukazom/indexom sa pretekári preukážu pred každým kolom preteku. Bez preukazu/indexu jedného alebo viacerých členov družstva môže byť družstvo z ďalších bojov vylúčené.

 Súťaže sa môže zúčastniť len náhradník, ktorý bol vopred prihlásený a registrovaný.

Družstvo, ktoré nebude mať potrebný počet súťažiacich, teda minimálne štyroch z toho jedna žena, bude diskvalifikované.

Nie je možné, aby jeden súťažiaci nahradil iného a odvesloval počas jedného preteku viac ako jeden úsek štafety.

Včasné nevystriedanie môže viesť ku diskvalifikácii.

 Osoby sa zúčastňujú preteku na svoju vlastnú zodpovednosť a plne si uvedomujú zdravotné riziká, ktoré im môžu hroziť. Takého vyhlásenie musia potvrdiť svojim podpisom na prihláške pri registrácii. Nie je dovolená účasť osôb, ktoré majú akékoľvek zdravotné problémy (srdcové, príp. iné), ktoré môže negatívne ovplyvniť zvýšená fyzická námaha, prípadne stres alebo ďalšie nežiaduce vplyvy.

 Účastníci, ktorí budú riadne a včas zaregistrovaní (úspešná registrácia prostredníctvom on-line systému na webe www.univerzitna-ragta.sk a štartovné zaplatené do 23.4.2015) budú poistení pre prípad úrazu, straty batožiny a pre prípad škody voči tretím osobám. Ostatní účastníci budú môcť štartovať po dohode s organizátorom na vlastné riziko.

 Zúčastnené osoby nesmú pred ani počas preteku požiť akékoľvek alkoholické nápoje alebo návykové látky. Porušenie tohto pravidla hoci u jedného člena družstva (i náhradníka) môže byť dôvodom na vylúčenie zo súťaže. Všetky zúčastnené osoby sa musia počas súťaže podriadiť pokynom usporiadateľov, v prípade potreby sa musia podrobiť kontrole na požitie alkoholických nápojov alebo psychotropných látok. Za nerešpektovanie pokynov usporiadateľov môže byť družstvo z ďalších pretekov vylúčené.

Kedy sa koná pretek?

25.apríla 2015

12,00 – 13,00     Prezentácia účastníkov Malej regaty, v prípade, že sa tímy nezaregistrujú do 13:00,   nebudú pripustené k pretekom.

13,00 – 13,30     Malá regata STU (víťaz postupuje do Medziuniverzitného finále Malej regaty)

13,30 – 14,30     Preteky družstiev ostatných univerzít/VŠ (najlepšie družstvo z každej univerzity/VŠ   postúpi do Medziuniverzitného finále Malej regaty

15:45 – 16:00     Medziuniverzitné finále (do dojazde všetkých posádok osemveslíc v preteku Capital Cup a Univerzitná regata 2015)

17:00 – 17:15     Vyhodnotenie Malej regaty a ocenenie víťazov

KDE sa koná pretek?

V EUROVEA pred sochou M.R. Štefánika. Pretek bude premietaný na veľkoplošnú obrazovku.

Ako sa možno prihlásiť?

Prihlásiť sa možno prostredníctvom internetu na webovej stránke www.univerzitna-regata.sk od 9. marca do 23. apríla 2015. Pred prvým pretekom je potrebné sa dňa 25. 4. 2015 zaregistrovať. Družstvám budú emailom zaslané podrobné informácie o čase registrácie, čase rozplavieb a pod.
 

CENY pre víťazov?

Víťazi budú ocenení hodnotnými cenami v týchto kategóriách:

 • 1., 2., 3. Miesto pre víťazov Malá regata STU (hodnotené budú všetky posádky za STU na základe rozplavieb)
 • 1., 2., 3. Miesto pre víťazov Malej regaty (hodnotené sú všetky posádky na základe rozplavieb)
 • 1., 2., 3. Miesto pre víťazov Medziuniverzitného finále Malej regaty

 

Všetky informácie o Univerzitnej regate nájdete na:

http://www.univerzitnaregata.sk/sk/

 

Fotoarchív a výsledky z Univerzitnej regaty 2013 a 2014

 

Kliknite na linky pre vstup do archívu Univerzitnej regaty

 

View on YouTube

 

 

View on YouTube

 

Web: www.univerzitna-regata.sk

 

Profily zúčastnených univerzít

 • Slovenská technická univerzita
 • Vysoká škola výtvarných umení
 • Paneurópska vysoká škola
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
 • Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Akadémia policajného zboru
 • Univerzita Komenského
 • Ekonomická univerzita
 • Vysoká škola múzických umení

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.