ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI NA ZAHRANIČNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ V ZIMNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2017/2018

05.05.2017

 

 

 

ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI – ESTONIAN ACADEMY OF SECURITY SCIENCES, TALLINN - ESTÓNSKO:

Meno a priezvisko

Študijný program/ročník

1. Tomáš Plutinský

VS 3.ročník

2. Andrea Jurašková

VS 3.ročník

3. Juraj Vidiš

VS 3.ročník

4. Laura Foltinová

VS 3.ročník

5. Sabína Valachová

VS 3.ročník

 

ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE, PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA:

Meno a priezvisko

Študijný program/ročník

1. Jakub Kafrík

OOM 3. ročník

2.  Eva Štefanidesová

OOM 3. ročník

3. Lucia Chorvátová

OOM 3. ročník

4. Michaela Mesárová OOM 3. ročník
5. Karolína Gažová OOM 1. ročník
6. Erika Valašťanová OOM 3. ročník
7. Peter Ziemba OOM 1. ročník
8. Adriána Molnárová OOM 3. ročník
9. Paulína Číková OOM 1. ročník
10. Dávid Kočiš - Kovaľ OOM 3. ročník   

 

 

 

ERASMUS+ úspešní uchádzači o zahraničnú mobilitu v zimnom semestri
2017/2018

 

Srdečne  blahoželáme!

Prosíme úspešných uchádzačov, aby bezodkladne osobne kontaktovali ERASMUS+ koordinátorku Luciu Noskovičovú – Oddelenie vedy a vedeckých projektov Akadémie PZ v Bratislave.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.