Výsledky prijímacieho konania 2020/2021

18.09.2020
 

Výsledky prijímacieho konania na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2020/2021

V prípade, že prijatý uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu o tom, či sa na štúdium zapíše neposkytne v určenom čase, vysoká škola zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium (§ 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách).

 

Bakalárske štúdium

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX (príslušníci PZ) Prijatí Neprijatí
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX (ďalšie BS) Prijatí  
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - EX Prijatí  
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - IN Prijatí Neprijatí
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - IN (kadet PZ) Prijatí Neprijatí

 

Magisterské štúdium

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - IN Prijatí  
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - IN Prijatí  
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - EX Prijatí  
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX Prijatí*  
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX (konverzný)      Prijatí* Neprijatí

* Doplnený zoznam prijatých uchádzačov po predložení stanoviska zo strany MV SR.

 

Doktorandské štúdium

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - IN Prijatí Neprijatí
bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX                             Prijatí Neprijatí
bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - EX Prijatí  
     
     

 

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2020-2021

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.