V dňoch 13. - 15. novembra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie predsedníctva MEPA.

24.11.2018
 
 

     Zasadnutie otvorila pani riaditeľka zahraničného odboru mjr. Mgr. Ingrid Weissová, ktorá následne uviedla pani rektorku Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD. a požiadala ju o príhovor. Pani rektorka vzácnych hostí srdečne privítala a zároveň v krátkosti predstavila Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Členmi predsedníctva MEPA sú vysoko postavení predstavitelia inštitúcií, ktoré sú sídlami národných styčných kancelárií MEPA zo siedmich štátov Strednej Európy. Predsedníctvo MEPA zasadá raz ročne. Je najvyšším grémiom MEPA a rozhoduje predovšetkým o strategických a finančných otázkach.

     Na programe rokovania predsedníctva boli predovšetkým návrhy pripravené na zasadnutí Kuratória MEPA, ktoré sa podrobne zaoberalo jednotlivými závermi z konferencie o ďalšom vzdelávaní MEPA v Budapešti 2017. Na uvedenej konferencii bola pani rektorka Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. jedným zo štyroch hlavných rečníkov. Najzávažnejším zo spomínaných záverov je návrh na schválenie certifikácie Hlavného kurzu MEPA kreditmi ECVET (European credit system for vocational education and training - Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu). Predsedníctvo schválilo zámer požiadať o certifikáciu Hlavného kurzu MEPA v Rakúsku, kde sa očakáva prijatie príslušnej zákonnej úpravy. Kredity ECVET by mohli byť uznávané vo všetkých štátoch, ktoré by implementovali príslušné odporúčania Rady EÚ.

     V ďalšej časti predsedníctvo vyhodnotilo všetky aktivity realizované v roku 2018 a schválilo plán aktivít na rok 2019. Centrálnym koordinačným výborom vo Viedni bola podaná správa o financovaní MEPA a správy o publikačných aktivitách a dobrovoľných príspevkoch členských krajín za rok 2018.

     Prijemnú a priateľskú diskusiu zasadnutia v Piešťanoch dotvorila večerná prechádzka kúpeľným ostrovom so sprievodkyňou v nemeckom jazyku, ktorá predstavila históriu a súčasnosť tohto kúpeľného mestečka.

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.