Vedecká konferencia - Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine ved.výsk. a akad. výučby na vys. školách v SR, ČR a PR

18.09.2015

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike“, ktorej organizátorom je Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Konferencia sa bude konať v dňoch 26. a 27. mája 2015, v priestoroch Hotela SIGNÁL v Piešťanoch.

Základnou myšlienkou medzinárodnej vedeckej konferencie je rokovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kriminologických výskumov a využitia ich výsledkov v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike. Cieľom konferencie je aj sprístupnenie pohľadu na kriminológiu súčasnosti a na jej napredovanie v budúcnosti. Komparácia obsahu výučby kriminológie, ktorú realizujú jednotlivé vysoké školy je tiež súčasťou diskusie daného stretnutia.

Dátum prihlásenia sa na konferenciu je najneskôr do 10. mája 2015, resp. do naplnenia kapacity priestorov konania konferencie.

Dátum zaplatenia konferenčného poplatku je najneskôr do 10. mája 2015.

Srdečne Vás pozývame na vyššie menovanú konferenciu.

 

Organizačný výbor konferencie

 

 

 

 

Na stiahnutie

 

Pozvánka

 

Prihláška

 

Doplňujúce informácie

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.