Vedecká konferencia - Monitoring výkonu vybraných trestno-právnych sankcií

07.03.2016

 

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

 

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Akadémia Policajného zboru v Bratislave a Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú na

vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom

 

MONITORING VÝKONU VYBRANÝCH TRESTNO-PRÁVNYCH SANKCIÍ

 

ktorá sa bude konať dňa  12. mája 2016 v Bratislave

 

 

Pozvánka, elektronickú prihlášku, organizačné pokyny a pokyny pre spracovanie príspevku do printového recenzovaného zborníku nájdete na

http://www.crimjust.sk/index.php/vedecka-konferencia-2016/181-vedecka-konferencia-monitoring-vykonu-vybranych-trestno-pravnych-sankcii

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.