Vedecko-výskumné úlohy

17.04.2013

     Na úseku vedecko-výskumnej práce sa hlavná pozornosť sústredila najmä na riešenie prioritných výskumných úloh, ktoré vyplývajú z nasledujúcich bádateľských tém dlhodobého zámeru rozvoja akadémie:

  • Teória a metodológia policajných vied – ako vied praktických a vied aplikovaných a problémy transferu ich poznatkov do policajnej praxe.
  • Policajný zbor ako inštitúcia a organizácia, jeho miesto v občianskej spoločnosti, špecifiká profesie policajta.
  • Etiológia, fenomenológia, predikcia a prevencia kriminality.
  • Obsahové, metodické a organizačné problémy vysokoškolskej prípravy policajtov a ďalších zamestnancov štátnej správy.
  • Právne vedy v policajných činnostiach.
  • Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe – ako aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy.
  • Teoreticko-praktické problémy optimalizácie štruktúry a funkcií verejnej správy.    

 

Realizované vedecko-výskumné úlohy v roku 2012 (352kB)

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.