Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia KKP

14.01.2015

 

Katedra kriminálnej polície Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Vás pozýva

na virtuálnu medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému

MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA AKO SPOLOČENSKÝ FENOMÉN A MOŽNOSTI JEJ KONTROLY

 

Na stiahnutie:

 1. Pozvánka na virtuálnu medzinárodnú vedeckú konferenciu
 2. Organizačné pokyny a pokyny pre autorov
 3. Vzor príspevku

 

Tematické okruhy:

 • Teoreticko-právne aspekty kontroly mravnostnej kriminality:
 • Mravnostná kriminalita a problémy s ňou súvisiace z pohľadu rôznych vedných odvetví (etiky, kriminológie, sociológie, sexuológie, práva, ekonómie, teórie policajných činností, atď.)
 • História mravnostnej kriminality v spoločnosti a jej právneho postihu
 • Legalizácia prostitúcie v spoločnosti
 • Právne základy kontroly mravnostnej kriminality z pohľadu vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva
 • Praktické aspekty kontroly mravnostnej kriminality:
 • Prevencia mravnostnej kriminality (aktuálne problémy, trendy a vízie)
 • Odhaľovanie, objasňovanie a vyšetrovanie trestných činov mravnostnej kriminality (identita aktuálnych problémov a návrhy ich možných riešení)
 • Identifikácia osôb (páchateľov, obetí a svedkov) pre potreby odhaľovania a objasňovania mravnostných trestných činov
 • Nové spôsoby páchania mravnostných trestných činov
 • Efektívnosť kontroly mravnostnej kriminality vo vnútroštátnom a medzinárodnom meradle (úloha PZ SR, iných subjektov justičného a bezpečnostného systému)
 • Zaisťovanie stôp a dôkazov pre potreby objasňovania mravnostných trestných činov
 • Sociálne siete a mravnostná kriminalita (spôsoby páchania trestných činov mravnostnej kriminality a možnosti ich detekcie)
 • Úloha spoločnosti v kontrole mravnostnej kriminality

 

Ciele konferencie:

 • vytvoriť predpoklady pre odbornú diskusiu a zároveň prispieť k riešeniu vedecko-výskumnej úlohy (VÝSK. 196/2013 A PZ),
 • transfer vedeckého a praktického poznania týkajúceho sa aktuálnych problémov kontroly mravnostnej kriminality a možností ich riešenia.

 

Odborní garanti konferencie:

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.; prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.; prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.; JUDr. Karol Líška; Mgr. Michal Ondrkal

Organizační garanti konferencie:

JUDr. Monika Hullová, PhD.; JUDr. Jaroslav Rapčan, PhD.; JUDr. Michal Marko, PhD.; JUDr. Jana Tadanaiová

Vyplnené prihlášky zasielajte elektronicky do 6.2. 2015 na e-mailovú adresu monika.hullova@minv.sk. Príspevky zasielajte elektronicky do 20. 3. 2015 na e-mailovú adresu monika.hullova@minv.sk. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s ISBN vydaný zdarma. Účasť na konferencii je bezplatná.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.