Výberové konanie do zahraničnej jednotky Policajného zboru 2

24.03.2016

 

22. marca 2016 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnilo ďalšie výberové konanie s cieľom doplniť personálnu databázu zahraničnej jednotky Policajného zboru na zabezpečovanie kontroly schengenských hraníc. Realizovalo sa tak plnenie úlohy A.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 600 z 3. novembra 2015 a príkazu Prezidenta Policajného zboru zo 16. novembra 2015.

Výberové konanie pozostávalo z previerok znalostí anglického jazyka, ktoré zabezpečovala Katedra jazykov Akadémie PZ, a z osobného pohovoru, ktorý bol v gescii Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP). Celkovo sa výberového konania zúčastnilo 87 príslušníkov PZ.

Za Katedru jazykov jazykové previerky (písomný test a ústny pohovor) zabezpečovali pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. Mgr. Patrik Ambrus, PhD., mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., kpt. Mgr. Mária Ferenčíková, mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD., a Mgr. Katarína Meždejová.

ÚHCP bol zastúpený Odborom hraničnej polície ÚHCP - oddelením pre hraničnú políciu a Frontex a oddelením analýzy cestovných dokladov: plk. Mgr. Ivan Blaho, mjr. PhDr. Eva Balážová, mjr. Mgr. Renata Grossmannová, mjr. Mgr. Pavol Buza, mjr. Mgr. Jozef Liss, kpt. JUDr. Dušan Kriško, kpt. JUDr. Lucia Imreová a por. Mgr. Alexandra Lešaničová.

Úspešní účastníci výberového konania budú zaradení do personálnej databázy zahraničnej jednotky Policajného zboru na zabezpečovanie kontroly hraníc členských štátov Európskej únie a tretích štátov, ktoré uplatňujú ustanovenia schengenského acquis o kontrole vonkajších hraníc.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.