Výmenný pobyt - ERASMUS+ - doplnené!

20.04.2018

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA - doplnené!

na zahraničný študijný pobyt na
Policejnej  akadémii Českej republiky v Prahe, Česká republika, pre študentov 1. ročníka Bc. a 3. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.1 OOM,
Estonian Academy of Security Sciences v Tallinne, Estónsko, pre študentov 3. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.2 VS,
University of Maribor, Slovinsko,pre študentov 3. ročníka Bc. v študijnom programe 8.3.1 OOM,
v zimnom  semestri ak. roka 2018/2019.
Prihlášku, životopis a motivačný list posielajte do 30.04.2018 na lucia.noskovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, blok U. Výberové konanie sa uskutoční dňa 03.05.2018 o 9.00 h, v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U.,2. poschodie, č.d.319.
Na zahraničný študijný pobyt sa môžu prihlásiť aj študenti v služobnom pomere!
Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.
 

ERASMUS+ PONUKA- MOBILITA ŠTUDENTA

za účelom stáže pre čerstvých absolventov (končiace ročníky)
Stáže sa môžu zúčastniť absolventi Akadémie Policajného zboru v Bratislave do 1 roka po ukončení štúdia, dĺžka trvania stáže je 2-12 mesiacov.
Prihlášku, životopis a motivačný list posielajte do 30.04.2018 na lucia.noskovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, blok U.
Výberové konanie na stáž sa uskutoční dňa 03.05.2018 o 9.00 h, v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.
Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.