Zastúpenie v orgánoch reprezentácie vysokých škôl

03.06.2019

 

Zástupcovia Akadémie Policajného zboru v Bratislave

v orgánoch reprezentácie vysokých škôl Slovenskej republiky

 

Rada vysokých škôl Slovenskej republiky - funkčné obdobie (2019 – 2023)

 

mjr. JUDr. Juraj MEZEI, PhD. - zvolený akademickým senátom za člena RVŠ

 

 

 

Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky  - funkčné obdobie (2018 – 2021)

 

Michaela HLADOVÁ             - zvolená študentskou častou akademického senátu

                                                                  dňa 23.10.2018

                                                                  člen ŠRVŠ SR

 

Veronika MILČÁKOVÁ          - zvolený študentskou častou akademicej obce
                                                                dňa 14.11.2018

                                    člen ŠRVŠ SR

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.