Zhodnotenie konferencie s medzinárodnou účasťou Spoločenský boj proti diváckemu násiliu

26.05.2017

 

 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa konala na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave dňa 15. 11. 2016 pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Prezídia Policajného zboru. Garantom konferencie bola Katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru.

Aktuálnosť tohto problému - Spoločenský boj proti diváckemu násiliu - akcentovala vo svojom úvodnom vystúpení aj rektorka Akadémie Policajného zboru doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., kde potvrdila, že tento spoločenský fenomén sa rozrastá a je skutočne potrebné sa veľmi intenzívne s týmto problémom zaoberať a vytvoriť legislatívno-právne normy tak, aby v čo najväčšej miere zabránili tomuto nežiaducemu protispoločenskému správaniu sa jednotlivcov a organizovaným skupinám.

Pracovníci Katedry policajných vied krátkou analýzou zhodnotili predošlé výsledky minulej konferencie a upozornili, že výsledky nemôžu zostávať len v teoretickej rovine, ale sa musia preniesť do praxe.

Na konferencii boli prezentované  odborné pohľady zo strany Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu ľadového hokeja, čo všetko sa už urobilo a čo sa ešte urobiť má. Do tohto kontextu vstúpili aj špecialisti z radov Policajného zboru a navzájom sa hľadalo riešenie, ako vylepšiť daný stav a ako prognózovať vývoj tohto fenoménu u nás a v zahraničí. Zaostávame v oblasti metódy prevencie a v jej rôznych formách, hlavne vo výchovno-vzdelávacom procese všetkých skupín obyvateľstva. Majitelia klubov vidia len finančné prostriedky a zanedbávajú investície na bezpečnosť diváka. Otázka potom znie, ako chceme prilákať diváka keď sa nebude cítiť bezpečne? Zásahy Policajného zboru sú krajné a represívne opatrenia, ktorým sa dá úsiliami zainteresovaných inštitúcií predísť. Prognóza predchádzania nežiaducich  udalostí musí byť zachytená už napr. v počiatku výstavby športoviska, jeho technického vybavenia, profesionality obsluhy a usporiadateľskej služby, vo vyspelosti a kultúre diváka.

Celkový rámec konferencie bol vhodne doplnený prezentáciou firiem a výrobkov, ktoré priamo súviseli s daným problémom a riešením pre odbornú verejnosť.

Veľké pozitívum konferencie je v tom, že zodpovedné inštitucionálne zložky sa správajú zodpovedne a záleží im na riešení daného problému.

Katedra policajných vied po krátkom zhodnotení  ďakuje všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na prezentácii svojich príspevkov, organizačnému výboru a všetkým domácim a zahraničným účastníkom.

 

Vstúpte do fotogalérie konferencie Spoločenský boj proti diváckemu násiliu

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.