Zloženie pracovných komisií

16.01.2019

Pracovné komisie

Akademického senátu

Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 

Komisia pre vzdelávanie                                                                                                     

      predseda: prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.

      členovia: mjr. JUDr. Juraj Mezei, PhD.,

                      mjr. Ing. Mária Sabayová, PhD.,

                      št. Michaela Hladová,

                      št. Marcel Kováč

                                                         

Komisia pre vedeckú a publikačnú činnosť

      predseda: prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.

      členovia: mjr. JUDr. Jaroslav Blatnický, PhD., 

                      PaedDr. Marián Peťovský, PhD.,

                      št. Martin Vaško,

                      št. Damián Horkulič

                                

Komisia pre zahraničné vzťahy

      predseda: kpt. Mgr. Bc. Lucia Čajkovičová, PhD.

      členovia: JUDr. Ladislav Igenyes, PhD.,

                      mjr. Ing. Marián Suja, PhD.,

                      št. Evelína Meszárosová,

                      št. Katarína Bogdanová                       

 

Komisia pre materiálne zabezpečenie, rozpočet a mimovyučovaciu činnosť

                  predseda: mjr. JUDr. Matej Kostrec, PhD.

                  členovia: pplk. PaedDr. Pavel Jankovský, PhD.,

                                  kpt. Ing. Vincent Holubiczký,

                                  št. ppráp. Ing. Michal Komolík,

                                  št. por. Bc. Marek Cipel

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.