Študent

21.11.2013

 Prípadné otázky a problémy píšte na adresu

MAISAPZ@minv.sk

Pre bezproblémové používanie IS MAIS odporučame použivať

webový prehliadač Mozilla Firefox

 

 

 

Dostupné príručky :

Evidencia žiadosti o ubytovania - študent  

Prihlasovanie sa na skúšky - študent

Výber a zápis predmetov štúdia - študent

 

 

 

 

Rozvrh si môžete pozrieť na - MAIS VEREJNÝ PORTÁL

 

 

Minipríručka - kalendárny rozvrh