Back

Personálne obsadenie

{[|addPersonalProfil [user{simona.siriehova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{lenka.strausova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{igor.pavlovic@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{matej.szabados@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{vladimir.sloboda@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{katarina.baksayova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}