• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

INFORMÁCIE K ZÁPISOM DO 1. ROČNÍKOV 2017/2018

10. 08. 2017

Denné štúdium 2017/2018 Externé štúdium 2017/2018 ...

HARMONOGRAM ZÁPISOV V AKAD. ROKU 2017/2018

18. 07. 2017

HARMONOGRAM ZÁPISOV V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 ...

HARMONOGRAM ŠT. SÚSTREDENÍ V ZS 2017/2018

18. 07. 2017

HARMONOGRAM ŠTUDIJNÝCH SÚSTREDENÍ EXTERNÝCH ŠTUDENTOV V ZS 2017/2018 ...

Výsledky prijímacieho konania 2017/2018

07. 08. 2017

  Zoznam uchádzačov prijatých na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2017/2018   ...

Študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

10. 08. 2017

Od 7. 8. 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Viac informácií a tlačivo žiadosti o pôžičku na http://www.fnpv.sk .   ...

Seminár „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“

07. 07. 2017

V dňoch 03.07.2017 až 05.07.2017 Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Európskej migračnej siete organizovala 5. ročník vzdelávacieho seminára o migrácia &bdquo ...

Slávnostné udelenie čestných titulov na pôde PA ČR

22. 06. 2017

Policejní akademie České republiky v Praze dňa 20. júna 2017 oslávila 25. výročie svojho založenia a pri tejto príležitosti sa vedenie Akadémie Policajného zboru v Bratislave ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.