• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018

14. 11. 2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018 12. december 2018 od 9:30     PROGRAM Otvorenie DOD - 9:30 (aula Akadémie Policajného zboru v Bratislave) Prijímacie konanie 2019/2020 Erasmus + ...

OZNAM - Vymenovanie do funkcie

15. 11. 2018

S účinnosťou od 15.novembra 2018 bol Ministerkou vnútra Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie prorektora pre pedagogickú činnosť Akadémie Policajného zboru v Bratislave pán plk. JUDr. Mar ...

OZNAM - PRIJÍMACIE KONANIE 2019/2020

23. 09. 2018

N O V É !!!   Podmienky pre prijímacie konanie na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave na akademický rok 2019/2020 Viac informácií na https://www.akademiapz.sk/informacie-k-prijimacie ...

OZNAM ŠO - Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2018/2019

11. 12. 2018

Harmonogram študijných sústredení externých študentov v LS 2018/2019 ...

OZNAM - Knižnica APZ

03. 12. 2018

Zmena otváracích hodín dňa 18. 12. 2018 (utorok) otvorené v čase 8,00 - 12,00 hod. počas vianočných sviatkov bude knižnica zatvorená (27. 12. - 31. 12. 2018) ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.