• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

OZNAM - PRIJÍMACIE KONANIE 2019/2020

23. 09. 2018

N O V É !!!   Podmienky pre prijímacie konanie na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave na akademický rok 2019/2020 Viac informácií na https://www.akademiapz.sk/informacie-k-prijimacie ...

Prezentácia možností kariérneho uplatnenia ako príslušníka PZ

21. 02. 2019

Vážené študentky, vážení študenti, dovoľujeme si vás pozvať na prezentáciu Možností kariérneho uplatnenia ako príslušníka PZ po ukončení bakal& ...

Erasmus Poster Competition – súťaž o najlepší plagát

21. 02. 2019

Podmienky súťaže: vytvoriť propagačný plagát v rozmere A3 alebo A2  vystihujúci program „Erasmus+ formáty pdf, tif alebo jpeg s rozlíšením minimálne 300 až 4 ...

Pozvánka - "Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4"

15. 02. 2019

Stručná charakteristika podujatia: Vzhľadom na súčasný vývoj vo svete v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia,  majetku a plnohodnotného života spoločnosti je potrebné kvalitatívne ...

OZNAM ŠO - Odovzdávanie záverečných prác 2018/2019

13. 02. 2019

Záverečné práce budú študenti bakalárskeho a magisterského štúdia na Akadémii PZ v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 odovzdávať na katedrách, kam podľa ...

OZNAM ŠO - Zápis PVP a VP 2019/2020 pre nekončiace ročníky

04. 02. 2019

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre AR 2019/2020   Pre študentov 1. a 2. ročníka v oboch formách bakalárskeho štúdia a 3. ročníka extern ...

Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

30. 01. 2019

Katedra trestného práva Vás pozýva na 7. ročník interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konfrencie s medzinárodnou účasťou na tému: Aktuálne otáz ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.