• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Medzinárodná spolupráca formou debatnej súťaže medzi študentmi Akadémie Policajného zboru v Bratislave a študentmi Charkovskej národnej univerzity vnútorných záležitostí (Slovensko - Ukrajina)

12. 11. 2021

  Dňa 26.10.2021 sa dištančnou formou konala debatná súťaž medzi študentmi Akadémie Policajného zboru v Bratislave a študentmi Charkovskej národnej univerzity vnútor ...

Opatrenie rektorky APZ o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v ZS 2021/22 na APZ BA v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia COVID-19

10. 11. 2021

Opatrenie R APZ  o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v ZS  2021/22 na APZ BA v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíre ...

REKTORSKÉ VOĽNO v dňoch 29.10.2021 a 02.11.2021

08. 10. 2021

V súvislosti s blížiacim sa „Sviatkom všetkých svätých“ udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave študentom denného a externého štúd ...

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v zimnom semestri akademického roka 2021/22

24. 09. 2021

100. Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v zimnom semestri akademického roka 2021/22 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave za účelom udržania ...

Podmienky prijímacieho konania 2022/2023

17. 09. 2021

  Všeobecné informácie   Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2022/23   Akadémia Policajného zbo ...

Pozvánka na konferenciu „Kriminológia v rovine vedecko výskumnej a výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a v Poľskej republike“.

22. 10. 2021

Vážené kolegyne a kolegovia,    dovoľujeme si Vás informovať, že Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave organizuje v mesiaci december, konkrétne, d ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.