• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu PK 2021-2022

23. 06. 2021

Prehľad denných výsledkov vedomostného testu prijímacieho konania na akademický rok 2021-2022   Vedomostný test 07.06.2021 (bezpečnostnopr&aacut ...

Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

09. 06. 2021

Výsledky prijímacieho konania na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2021/2022 V prípade, že prijatý uch&aacu ...

Opatrenie rektorky APZ BA o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v letnom semestri 2020/21

07. 04. 2021

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii a zabezpečení realizácie semestrálnych skúšok a hodnotení v letnom semestri 2020/21 na Akadémii PZ v B ...

OPATRENIE REKTORKY 38/2021 K OBHAJOBÁM ZP A ŠTÁTNYM SKÚŠKAM 2020/21

29. 03. 2021

Opatrenie rektorky 38/2021 k obhajobám ZP a Štátnym skúškam 2020/21 ...

REKTORSKÉ VOĽNO V DŇOCH 01.04. 2021 - 06.04.2021

23. 03. 2021

V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave študentom denného a externého štúdia na dni 01. apríla 2021 (&scaron ...

OZNAM ŠO - ZÁPIS PVP A VP NA AKAD. ROK 2021/22

04. 02. 2021

Zápis PVP a VP 2021/22 ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.