• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

INFO - PK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2020/21

02. 06. 2020

VÁŽENÍ UCHÁDZAČI o bakalárske štúdium 2020/21 na Akadémii PZ v Bratislave V súvislosti s uvoľňovaním opatrení pred šírením COVID-19 po preru&s ...

Opatrenie rektorky APZ o zriadení skúšobných komisií

13. 05. 2020

Opatrenie rektorky APZ o zriadení skúšobných komisií a zabezpečení, organizácii a realizácii vykonania obhajob záverečných prác a štátnych skúš ...

Opatrenie rektorky APZ o priradení študentov na jednotlivé termíny a časy konania obhajob záverečných prác a štátnych skúšok 2019/20

29. 04. 2020

V IS MAIS bolo zverejnené opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave č. 43/2020 o priradení študentov 3. ročníka denného a 4. ročníka externého bakalárskeho &sca ...

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

02. 06. 2020

Vážení uchádzači o doktorandské štúdium, radi by sme Vás informovali, že v sekcii doktorandského štúdia je zverejnený termín prijímacieho konania:&nbs ...

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

12. 05. 2020

Vážení uchádzači o doktorandské štúdium, aktualizované informácie k prijímaciemu konaniu sú dostupné v sekcii doktorandského štúdia: https://www ...

OZNAM - dotazník

07. 05. 2020

Vážená študentka, vážený študent,   Váš názor nás zaujíma!   Podobne ako aj počas predošlých akademických rokov si Vás dovoľu ...

PRVÁ PSYCHOLOGICKÁ POMOC ŠTUDENTOM APZ

22. 04. 2020

V momentálne vážnej celospoločenskej situácii môžu niektorí mladí ľudia pociťovať neistotu, úzkosť, či obavy z budúcnosti alebo sa potrebujú len jednoducho upokojiť, por ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.