Späť

Pedagogická činnosť

 

 

 

Katedra kriminálnej polície

Charakteristika katedry

Katedra kriminálnej polície zabezpečuje výučbu predmetov, ktorých obsahom je poznanie týkajúce sa operatívno-pátracej a spravodajskej činnosti. Pedagogická činnosť je realizovaná v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku i v študijnom odbore 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

 

Predmety vyučované katedrou:

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Denné bakalárske štúdium

Povinné predmety:

831 D 14 PP 4               Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 1
831 D 15 PP 4               Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 2

Povinne voliteľné predmety*:

831 D 16 PVP 5             Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 3

 

Výberové predmety vyučované v slovenskom jazyku:

831 D 15 VP1                Finančná kriminalita           

 

Povinne voliteľný predmet štátnej skúšky:

831 D 16 ŠS 4/5            Teória a prax operatívno-pátracej a spravodajskej činnosti

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Externé bakalárske štúdium

Povinne voliteľné predmety*:

831 15 PVP II/1 oč         Operatívna činnosť 1              
831 15 PVP II/1 sč         Spravodajská činnosť 1    
831 16 PVP II/2 oč         Operatívna činnosť 2                 
831 16 PVP II/2 sč         Spravodajská činnosť 2

 

Výberové predmety vyučované v slovenskom jazyku:

831 E 14 VP2                Všeobecná kriminalita

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Denné magisterské štúdium

Povinne voliteľné predmety*:

831 D 23 PVP 5             Teória operatívno-pátracích činností 1
831 D 24 PVP 5             Teória operatívno-pátracích činností 2

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Externé magisterské štúdium

Povinne voliteľné predmety*:

831 E 24 PVP 5              Teória operatívno-pátracích činností 1

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Denné doktorandské štúdium

Povinne voliteľné predmety*:

831 D 31 PVP 5             Teória procesov poznávacej činnosti v policajných vedách

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Externé doktorandské štúdium

Povinne voliteľné predmety*:

831 E 31 PVP 5              Teória procesov poznávacej činnosti v policajných vedách

* - pre zobrazenie informácií o povinne voliteľných predmetoch kliknite na názov predmetu.