Späť

Pedagogická činnosť

 

 

 

Katedra kriminálnej polície

Charakteristika katedry

Katedra kriminálnej polície zabezpečuje výučbu predmetov, ktorých obsahom je poznanie týkajúce sa operatívno-pátracej a spravodajskej činnosti. Pedagogická činnosť je realizovaná v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku i v študijnom odbore 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

 

Predmety vyučované katedrou:

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Denné bakalárske štúdium

Povinné predmety:

831 D 14 PP 4               Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 1
831 D 15 PP 4               Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 2

 

Povinne voliteľné predmety:

831 D 16 PVP 5             Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 3

 

Výberové predmety vyučované v slovenskom jazyku:

831 D 15 VP 1                Finančná kriminalita           

 

Povinne voliteľný predmet štátnej skúšky:

831 D 16 ŠS 4/5            Teória a prax operatívno-pátracej a spravodajskej činnosti

 

Voliteľné predmety:

831 D 15 VP 3                Národné spravodajstvo 1

831 D 16 VP 3                Národné spravodajstvo 2

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Externé bakalárske štúdium

Povinne voliteľné predmety:

831 E 15 PP 4                Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 1

831 E 16 PP 3                Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 2
 

Povinne voliteľné predmety:

831 E 17 PVP 5             Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 3

 

Povinne voliteľný predmet štátnej skúšky:

831 E 18 ŠS 4/5            Teória a prax operatívno-pátracej a spravodajskej činnosti

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Denné magisterské štúdium

Povinne voliteľné predmety:

831 D 23 PVP 5             Teória operatívno-pátracích činností 1
831 D 24 PVP 5             Teória operatívno-pátracích činností 2

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Externé magisterské štúdium

Povinne voliteľné predmety:

831 E 24 PVP 5              Teória operatívno-pátracích činností 1

831 E 25 PVP 5              Teória operatívno-pátracích činností 2

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Denné doktorandské štúdium

Povinne voliteľné predmety:

831 D 31 PVP 5             Teória procesov poznávacej činnosti v policajných vedách

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Externé doktorandské štúdium

Povinne voliteľné predmety:

831 E 31 PVP 5              Teória procesov poznávacej činnosti v policajných vedách

 

8.3.1 – Ochrana osôb a majetku – Externé magisterské konverzné štúdium

Povinné predmety:

831 EK 26 PP 5             Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť

 

Povinne voliteľný predmet štátnej skúšky:

831 EK 26 PVP 5 ŠS 3/5            Teória operatívno-pátracích a spravodajských činností