Späť

Rektor

{[|addPersonalProfil [user{michal.marko@akademiapz.sk}] [formated1] |]}

poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

 

 

 

{[|addPersonalProfil [user{etela.muzikova@akademiapz.sk}] [formated1] |]}