Späť

Uchádzač

V prípade technických problémov so systémom kontaktujte MAIS@akademiapz.sk

Pre bezproblémové používanie MAIS používajte webový prehliadač Mozilla Firefox

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - denné bakalárske štúdium (príslušník PZ) - prístupná do 30.11.2023 !!!

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - denné bakalárske štúdium - prístupná od 01.12.2023

 

Úhrada poplatku

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - denné bakalárske štúdium (príslušník PZ) 49€

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - denné bakalárske štúdium 39€

Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444

 

Manuál pre podanie EP PK 2024/2025 (aktualizované 28.09.2023)

UCHÁDZAČ JE POVINNÝ ZASLAŤ AJ PAPIEROVÚ FORMU PRIHLÁŠKY !!!