Späť

O systéme Turnitin | Ephorus

Od novembra 2020 je na kontrolu zhody textu nová verzia  systému Turnitin. Vyučujúci sa môžu prihlásiť na webovej adrese Turnitin . Študenti dostanú link na prihlasenie a vloženie dokumentu  od prislušného pedagóga.

Pedagógovia pred prvým prihlásení kontaktujte pplk. Ing. Igor Pavlovič, PhD.

Turnitin | Ephorus je systém prevencie plagiátorstva obsahujúci štyri vzájomne dopĺňajúce sa služby, ktoré umožňujú porovnávanie dokumentov so zdrojmi na internete i vo vlastných databázach pedagógov. Vyhľadávanie je možné rozšíriť o databázy iných inštitúcií.

akademiapz.turnitin.com