Späť

Pedagogická činnosť

 

 

Katedra súkromnoprávnych vied

Charakteristika katedry

 

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov súkromného práva v študijnom odbore ochrana osôb a majetku, a v študijnom odbore bezpečnostné verejno-správne služby.

Absolventi nadobúdajú teoretické poznatky zo samostatných odvetví práva slovenského právneho poriadku ako občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, ako aj z ďalších právnych poodvetví súkromného práva, konkrétne rodinného práva, vecných práv, dedičského práva, záväzkového práva, práva duševného vlastníctva. Katedra tiež zabezpečuje aj výučbu práva štátnej služby a práva sociálneho zabezpečenia.
 

Vyučované predmety:

Bakalárske štúdium

Kód Názov Obdobie Ukončenie Kredity Typ Detail
831 14 VP 7 AJ Company Law (POS_ER) ZS Skúška 3 PS Detail
831 14 VP 4 AJ International and European Labour Law (MaEPP_ER) ZS Hodnotenie 3 PS Detail
831 D 12 PP 2 Občianske právo I/1 (OPI/1_OOMin) ZS , LS Hodnotenie 4 PS Detail
831 E 12 PP 2 Občianske právo I/1 (OPI/1_OOMex) ZS , LS Hodnotenie 4 PS Detail
832 E 12 PP 3 Občianske právo I/1 (OPI/1_BVSSex) LS Hodnotenie 4 PS Detail
832 D 12 PP 3 Občianske právo I/1 (OPI/1_BVSSin) ZS , LS Hodnotenie 4 PS Detail
831 D 13 PP 3 Občianske právo I/2 (OPI/2_OOMin) ZS Skúška 4 PS Detail
831 E 13 PP 3 Občianske právo I/2 (OPI/2_OOMex) ZS Skúška 4 PS Detail
832 E 13 PP 2 Občianske právo I/2 (OPI/2_BVSSex) ZS Skúška 4 PS Detail
832 D 13 PP 2 Občianske právo I/2 (OPI/2_BVSSin) ZS Skúška 4 PS Detail
831 D 13 PVP 1 Pracovné právo (PrP_OOMin) ZS Skúška 3 PS Detail
831 E 13 PVP 1 Pracovné právo (PrP_OOMex) ZS Skúška 3 PS Detail
832 E 13 PP 3 Pracovné právo 1 (PP1_BVSSex) ZS Skúška 4 PS Detail
832 D 13 PP 3 Pracovné právo 1 (PP1_BVSSin) ZS Skúška 4 PS Detail
832 E 14 PP 3 Pracovné právo 2 (PP2_BVSSex) LS Skúška 4 PS Detail
832 D 14 PP 4 Pracovné právo 2 (PP2_BVSSin) LS Skúška 4 PS Detail
831 D 14 VP 1 Právo štátnej služby Z (PŠS_OOMin) LS Hodnotenie 2 PS Detail
831 E 14 VP 1 Právo štátnej služby Z (PŠS_OOMex) LS Hodnotenie 2 PS Detail
832 E 13 PVP 1 Živnostenské právo (ŽP_BVSSex) ZS Hodnotenie 3 PS Detail
832 D 13 PVP 1 Živnostenské právo (ŽP_BVSSin) ZS Hodnotenie 3 PS Detail

 

Magisterské štúdium

Kód Názov Obdobie Ukončenie Kredity Typ Detail
832 D 24 PVP ŠS 4/1 Občianske právo (OPŠS_BVSSin) LS Štátna skúška 4 PSS Detail
832 E 26 ŠS 4/1 Občianske právo (OPŠS_BVSSex) LS Štátna skúška 4 PSS Detail
831 D 22 PP 2 Občianske právo II (OPI II_OOMin) ZS , LS Skúška 4 PS Detail
832 D 22 PP 3 Občianske právo II (OP II_BVSSin) ZS , LS Skúška 4 PS Detail
831 E 23 PP 4 Občianske právo II (OPI II_OOMex) ZS Skúška 4 PS Detail
832 E 23 PP 3 Občianske právo II (OP II_BVSSex) ZS Skúška 4 PS Detail
831 E K 22 PP 2 Občianske právo 1 (OP1_K_OOMex) ZS , LS Skúška 4 PS Detail
831 E K 23 PP 3 Občianske právo 2 (OP2_K_OOMex) ZS Skúška 4 PS Detail
831 E K 24 PP 3 Občianske právo 3 (OP3_K_OOMex) LS Skúška 4 PS Detail
831 E K 27 PP 4 Obchodné právo (Obchp_K_OOMex) ZS Skúška 4 PS Detail
715 U 22 PP OchP Obchodné právo (OchP_alias) ZS , LS Skúška 4 PS Detail
831 D 22 PP 3 Obchodné právo (OchP_OOMin) LS Skúška 4 PS Detail
832 D 22 PP 4 Obchodné právo (OchP_BVSSin) LS Skúška 4 PS Detail
831 E 22 PP 2 Obchodné právo (OchP_OOMex) LS Skúška 4 PS Detail
832 E 22 PP 3 Obchodné právo (OchP_BVSSex) LS Skúška 4 PS Detail
831 E K 23 PVP 2 Pracovné právo (PrP_K_OOMex) ZS Skúška 3 PS Detail
831 E K 25 PVP 5 Právo štátnej služby (PŠS_K_OOMex) ZS Hodnotenie 3 PS Detail
831 E 24 PP 2 Právo štátnej služby (PŠSMgr_OOMex) ZS , LS Skúška 4 PS Detail
831 D 23 PP 1 Právo štátnej služby (PŠSMgr_OOMin) ZS Skúška 4 PS Detail

Typ predmetu :

PS = Predmet štúdia (štandardný predmet výučby), PSS = Predmet štátnej skúšky, PZP = Predmet záverečnej práce