Späť

Pedagogická činnosť

 

 

KATEDRA  SÚKROMNOPRÁVNYCH VIED

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov súkromného práva v študijnom odbore Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe.

Študenti po absolvovaní jednotlivých predmetov katedry súkromnoprávnych vied nadobúdajú teoretické poznatky zo samostatných odvetví práva slovenského právneho poriadku ako občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, ako aj z ďalších právnych poodvetví súkromného práva, konkrétne rodinného práva, vecných práv, dedičského práva, záväzkového práva, práva duševného vlastníctva. Katedra tiež zabezpečuje výučbu práva štátnej služby a práva sociálneho zabezpečenia.


Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Kód Predmetu

Názov Predmetu

Semester

Ukončenie

Kredity

BOOM D 12 PP 2

Občianske právo I/1 (OPI/1_BOOMin)

ZS , LS

Hodnotenie

4

BSVS D 12 PP 3

Občianske právo I/1 (OPI/1_BSVSin)

ZS , LS

Hodnotenie

4

BOOM E 12 PP 2

Občianske právo I/1 (OPI/1_BOOMex)

ZS , LS

Hodnotenie

4

BSVS E 12 PP 3

Občianske právo I/1 (OPI/1_BSVSex)

LS

Hodnotenie

4

831 D 13 PP 3

Občianske právo I/2 (OPI/2_OOMin)

ZS

Skúška

4

832 D 13 PP 2

Občianske právo I/2 (OPI/2_BVSSin)

ZS

Skúška

4

831 E 13 PP 3

Občianske právo I/2 (OPI/2_OOMex)

ZS

Skúška

4

832 E 13 PP 2

Občianske právo I/2 (OPI/2_BVSSex)

ZS

Skúška

4

831 D 13 PVP 1

Pracovné právo (PrP_OOMin)

ZS

Skúška

3

831 E 13 PVP 1

Pracovné právo (PrP_OOMex)

ZS

Skúška

3

832 D 13 PP 3

Pracovné právo 1 (PP1_BVSSin)

ZS

Skúška

4

832 E 13 PP 3

Pracovné právo 1 (PP1_BVSSex)

ZS

Skúška

4

832 D 14 PP 4

Pracovné právo 2 (PP2_BVSSin)

ZS , LS

Skúška

4

832 E 14 PP 3

Pracovné právo 2 (PP2_BVSSex)

ZS , LS

Skúška

4

Z2

Základy služobného pomeru príslušníka PZ (SZPPZ)

ZS

Absolvovanie

0

832 D 13 PVP 1

Živnostenské právo (ŽP_BVSSin)

ZS

Hodnotenie

3

832 E 13 PVP 1

Živnostenské právo (ŽP_BVSSex)

ZS

Hodnotenie

3

 

Magisterské štúdium

Kód Predmetu

Názov Predmetu

Semester

Ukončenie

Kredity

832 D 24 PVP ŠS 4/1

Občianske právo (OPŠS_BVSSin)

LS

Štátna skúška

4

832 E 26 ŠS 4/1

Občianske právo (OPŠS_BVSSex)

LS

Štátna skúška

4

BOOM D 22 PP 2

Občianske právo II (OPI II_BOOMin)

ZS , LS

Skúška

4

BSVS D 22 PP 3

Občianske právo II (OP II_BSVSin)

LS

Skúška

4

831 E 23 PP 4

Občianske právo II (OPI II_OOMex)

ZS

Skúška

4

832 E 23 PP 3

Občianske právo II (OP II_BVSSex)

ZS

Skúška

4

BOOM E 22 PP 2

Občianske právo II (OPI II_BOOMex)

LS

Skúška

4

BSVS E 22 PP 3

Občianske právo II (OP II_BSVSex)

LS

Skúška

4

BOOM E K 21 PP 3

Občianske právo 1 (OP1_K_OOMex)

ZS

Skúška

5

831 E K 23 PP 3

Občianske právo 2 (OP2_K_OOMex)

ZS

Skúška

4

BOOM E K 22 PP 3

Občianske právo 2 (OP2_K_BOOMex)

LS

Skúška

5

831 E K 24 PP 3

Občianske právo 3 (OP3_K_OOMex)

ZS , LS

Skúška

4

715 U 22 PP OchP

Obchodné právo (OchP_alias)

ZS , LS

Skúška

4

BOOM D 22 PP 3

Obchodné právo (OchP_BOOMin)

LS

Skúška

4

BSVS D 22 PP 4

Obchodné právo (OchP_BSVSin)

LS

Skúška

4

831 E K 27 PP 4

Obchodné právo (Obchp_K_OOMex)

ZS

Skúška

4

BOOM E 22 PP 3

Obchodné právo (OchP_BOOMex)

LS

Skúška

4

BSVS E 22 PP 4

Obchodné právo (OchP_BSVSex)

LS

Skúška

4

831 E K 25 PVP 5

Právo štátnej služby (PŠS_K_OOMex)

ZS

Hodnotenie

3

831 E 24 PP 2

Právo štátnej služby (PŠSMgr_OOMex)

ZS , LS

Skúška

4

831 D 23 PP 1

Právo štátnej služby (PŠSMgr_OOMin)

ZS

Skúška

4

831 D 14 VP 1

Právo štátnej služby Z (PŠS_OOMin)

LS

Hodnotenie

2

831 E 14 VP 1

Právo štátnej služby Z (PŠS_OOMex)

LS

Hodnotenie

2

831 E K 23 PVP 2

Pracovné právo (PrP_K_OOMex)

ZS

Skúška

3