ISIC/ITIC

28.08.2019

Informácie pre akademický rok 2019/2020

Preukaz denného študenta ISIC je v akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, platný už len do 30.6.2020! Ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť sa predlžuje do 30.9.2020.

Preukaz denného študenta ISIC (nekončiaci ročník) je aktuálne platný do 30.9.2020.

Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky. Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2020.

Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2019/2020 realizované počas zápisov i následne do konca  septembra 2019.

Od 01.10.2019 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).


Známka platná v akademickom roku 2019/2020.

 • nový preukaz 23€ (študenti 1. ročníka Bc štúdia)
 • prolongácia 13€ (študenti 2. a 3. ročníka Bc štúdia a štundeti 1. a 2. ročníka Mgr. štúdia)

V prípade záujmu o vystavenie preukazu Vám odporúčame sumu 23 € zaplatiť prevodom na účet:

č. účtu IBAN: SK0581800000007000409772
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 99999
špecifický symbol: číslo študenta v MAIS (10 číslic)

Ako špecifický symbol uvádzajte číslo študenta v MAIS 10 číslic v tvare bez písmena S
Napríklad: 0417009999

Poplatky odporúčame uhradiť vopred formou bezhotovostného platobného styku. Na základe predloženia potvrdenia o zaplatení Vám bude vydaný preukaz ISIC. Platbu v hotovosti je možné vykonať len v mimoriadnych prípadoch.

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta/žiaka denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole.

Držiteľom licencií EURO <26, ISIC, ITIC na Slovensku je združenie CKM SYSTS.

CKM SYTS na Slovensku zabezpečuje rozvoj distribučnej siete preukazov a dohaduje nové zľavy a benefity pre ich držiteľov. Obchodnými partnermi CKM SYTS sú spoločnosti pôsobiace v oblastiach, ktoré sú využívané našimi cieľovými skupinami (šport, kultúra, cestovanie, zábava, nákup spotrebného tovaru, oblečenie, módne doplnky, počítače a pod.), stredné školy, poisťovne, Železničná spoločnosť Slovensko, vysoké školy, banky.

Mifare Standard

 • má 10-miestne číslo čipu (uvedené pod fotografiou)
 • obsahuje 1x elektronickú peňaženku (nabitie kreditu v dopravnej spoločnosti)
 • 3x elektronický predplatný cestovný lístok

Preukaz Mifare Standard bol nahradený preukazom Midare Desfire a v súčastnosti ho už škola nevydáva.

Mifare Desfire

 • má 17-miestne číslo čipu (uvedené pod fotografiou)
 • obsahuje 3x elektronickú peňaženku (nabitie kreditu v dopravnej spoločnosti)
 • 6x elektronický predplatný cestovný lístok


Preukaz ISIC určený pre študentov Akadémie PZ


Preukaz ITIC určený pre učiteľov Akadémie PZ

Využitie v rámci Akadémie PZ

 • Na identifikáciu študentov APZ pri vstupe do školy a Študentského domova APZ v Bratislave
 • Na identifikáciu študentov APZ v knižnici APZ v Bratislave
 • Preukaz na objednávanie obedov

Využitie mimo Akadémie PZ

Zľavy

Množstvo zliav, ktoré preukaz ISIC ponúka je možné nájsť na adrese:
http://isic.sk/vsetky-zlavy/

V doprave

Dopravné spoločnosti akceptujú preukaz študenta ako dopravnú kartu na základe svojich tarifných a prepravných podmienok, ktoré si každý dopravca určuje samostatne.

Dopravné peňaženky autobusových dopravcov sú navzájom uznávané v rámci akceptačných skupín:

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.