Všeobecné informácie

29.05.2018

Preukaz denného študenta ISIC je v akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, platný už len do 30.6.2018 !!!. Ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť sa predlžuje do 30.9.2018.

Preukaz denného študenta ISIC (nekončiaci ročník) je aktuálne platný do 30.9.2018.

Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky. Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2019.

Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2018/2019 realizované počas zápisov i následne do konca  septembra 2018.

 

Od 01.10.2018 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

 

Predĺženie platnosti preukazu bude možné až po uhradení poplatku:

 • nový preukaz (študenti 1. ročníka Bc štúdia) 23 € na účet akadémie
 • prolongácia (študenti 2. a 3. ročníka Bc štúdia 1. a 2. ročníka Mgr. štúdia ) 13 € na účet akadémie

 

Využite naplno svoj študentský preukaz ISIC a predĺžte si jeho platnosť známkou ISIC 09/2018

Bez tejto známky po 1.10.2017 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!

Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

K známke ISIC 09/2018 dostanete aj kupónovú knižku s 58 špeciálnymi kupónmi na extra zľavy, ktoré si viete aj opakovane stiahnuť po prihlásení na stránke www.isic.sk.

 

POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU ZNÁMKOU ISIC 09/2018

 

 1. zistite si, v ktorý deň prebieha zápis do nového akademického roku
 2. uhraďte do 31.8. poplatok za ISIC a dopravu  na číslo účtu 7000409772/8180, vs 99999, šs číslo študenta v MAIS-e. Doklad o prevode  financií si vytlačte a prineste so sebou
 3. absolvujte zápis
 4. po zápise si môžete prísť predĺžiť platnosť preukaz na pracovisko ISIC blok U, č. dverí 122
 5. na svoj preukaz ISIC dostanete známku 09/2018 a kupónovú knižku s 58 extra zľavami
 6. preukaz si aktivujete na univerzitnom termináli

 

 

Preukazy ISIC, ITIC, EURO<26 sú medzinárodné identifikačné preukazy pre študentov, učiteľov a mladých ľudí, ktoré poskytujú zľavy a výhody v oblasti cestovania, nakupovania, športu, kultúry, zábavy...

Na Slovensku zabezpečuje rozvoj distribučnej siete preukazov Združenie CKM SYTS, dohoduje nové zľavy a benefity pre ich držiteľov.

 

Platnosť preukazu študenta upravuje

Metodické usmernenie č. 16/2014

 

Čl.3

Platnosť preukazu študenta

 1. Začiatok platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 1. septembra. Ak ide o novoprijatého študenta, ktorý sa na štúdium zapísal v priebehu príslušného akademického roka, začiatok platnosti preukazu študenta je deň zápisu na štúdium.
 2. Koniec platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 30. septembra kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok. V akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, je koniec platnosti preukazu študenta 30. júna príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje podľa prvej vety.
 3. Preukaz študenta stráca platnosť pred dátumom podľa odseku 2
  1. v prípade poškodenia alebo straty,
  2. pri skončení alebo prerušení štúdia podľa § 69 ods. 3 zákona.
 4. Ak sa študent zapíše po prerušení štúdia, platnosť preukazu sa obnovuje ku dňu takého zápisu.

 

Preukazy ISIC, ITIC, EURO

Vysoká 32, 811 06 Bratislava

Telefón: +421 650 405 490
Email: ; itic@ckmsyts.sk ; euro26@ckmsyts.sk
www: www.isic.sk ; www.itic.sk ; www.euro26.sk ; www.studentskypreukaz.sk

 

qr

Viac info o preukazoch a kompletný zoznam zliav príslušných k danému typu preukazu

www.isic.sk    www.euro26.sk    www.itic.sk  www.studentskypreukaz.sk

 

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.