Všeobecné informácie

03.07.2015

Preukazy ISIC, ITIC, EURO<26 sú medzinárodné identifikačné preukazy pre študentov, učiteľov a mladých ľudí, ktoré poskytujú zľavy a výhody v oblasti cestovania, nakupovania, športu, kultúry, zábavy...

Na Slovensku zabezpečuje rozvoj distribučnej siete preukazov Združenie CKM SYTS, dohoduje nové zľavy a benefity pre ich držiteľov.

 

Platnosť preukazu študenta upravuje

Metodické usmernenie č. 16/2014

 

Čl.3

Platnosť preukazu študenta

  1. Začiatok platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 1. septembra. Ak ide o novoprijatého študenta, ktorý sa na štúdium zapísal v priebehu príslušného akademického roka, začiatok platnosti preukazu študenta je deň zápisu na štúdium.
  2. Koniec platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 30. septembra kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok. V akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, je koniec platnosti preukazu študenta 30. júna príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje podľa prvej vety.
  3. Preukaz študenta stráca platnosť pred dátumom podľa odseku 2
    1. v prípade poškodenia alebo straty,
    2. pri skončení alebo prerušení štúdia podľa § 69 ods. 3 zákona.
  4. Ak sa študent zapíše po prerušení štúdia, platnosť preukazu sa obnovuje ku dňu takého zápisu.

 

Preukazy ISIC, ITIC, EURO

Vysoká 32, 811 06 Bratislava

Telefón: +421 650 405 490
Email: ; itic@ckmsyts.sk ; euro26@ckmsyts.sk
www: www.isic.sk ; www.itic.sk ; www.euro26.sk ; www.studentskypreukaz.sk

 

qr

Viac info o preukazoch a kompletný zoznam zliav príslušných k danému typu preukazu

www.isic.sk    www.euro26.sk    www.itic.sk  www.studentskypreukaz.sk

 

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.