Knižnica Akadémie PZ v Bratislave

21.01.2022

Informačné listy LS 2022
aktualizované

*****

Študenti APZ sú povinní vrátiť literatúru zo zimného semestra
do
31. 01. 2022

Výpožičky na letný semester sú možné len ak má študent vrátenú alebo prolongovanú literatúru zo zimného semestra

Prolongovať (predĺžiť) je možné 5 titulov.  Prolongácie: 
dagmar.foldesova@akademiapz.sk
katarina.alexovicova@akademiapz.sk

*****

Knižnica odporúča:

dohodnúť si výpožičky prostredníctvom e-mailu  (zoznam požadovaných titulov, potrebné uviesť, či ide o literatúru pre letný semester alebo nie), ktorý pošlete
na adresu 
katarina.alexovicova@akademiapz.sk
 (telefonické požiadavky nebudú vybavované)

Vstup do knižnice

 • povinná je dezinfekcia, respirátor a dodržiavanie pokynov službukonanúcej zamestnankyne

Výpožičky:

 • na adresu katarina.alexovicova@akademiapz.sk pošlite zoznam signatúr žiadaných titulov
 • signatúry literatúry nájdete v katalógu knižnice.
 • katalóg je na stránkach www.akademiapz.sk/kniznica prosíme, aby ste už raz odoslanú požiadavku dodatočne nedopĺňali a nemenili 
 • ak má titul viac signatúr, uvádzajte vždy ako prvú signatúru SF a do zátvorky signatúru F
 • zoraďte signatúry vzostupne samostatne signatúry SF a samostatne len tituly, ktoré majú signatúru F
  príklad:
  SF 1500 (F 1450)
  SF 1600 (F 18995) ... alebo
  F 1815
  F 1911 ...
 • v katalogizačnom zázname je uvedená aj informácia o dostupnosti titulu    v knižnici, teda či kniha je alebo nie je vypožičaná.
 • ak v zázname nie je uvedená signatúra – je to článok v časopise – potrebné zapísať si názov časopisu, rok, číslo a strany
 • ak je v katalogizačnom zázname signatúra E-BOOK- titul je dostupný elektronicky v PDF formáte – je potrebné sa do katalógu prihlásiť – študenti: prihlasovacie meno rovnaké ako pre MAIS, heslo: apz123 – pri prvom prihlásení odporúčame zmeniť na heslo, ktoré máte do MAISu
 • v prípade, že má knihy prevziať iná Vami poverená osoba, uvediete ju vopred v mailovej požiadavke, výpožičku podpíše v zastúpení, pričom sa preukáže občianskym preukazom. 
 • literatúru si prídete vyzdvihnúť v dohodnutom termíne na 1. poschodí  knižnice blok A 
 • podpíšete výpožičný protokol (potvrdenie o výpožičke), ktoré prevezme pracovníčka knižnice 

Vrátenie literatúry:

 • osobne
 • prostredníctvom inej osoby
 • poštou na adresu :

​     Knižnica, Akadémia Poliajného zboru v Bratislave Sklabinská 1,
     835 17  Bratislava

*****

RELAXAČNÁ ŠTUDOVŃA – je otvorená aj počas obedňajšej pauzy

*****

PREDAJ LITERATÚRY vydanej na APZ
Literatúru bude predávať Caffe Italia – prízemie
Kontakt:  milkova@caffeitalia.sk  alebo www.caffeitalia.sk

Zoznam predávaných kníh - TU

*****

EPC - formuláre dostupné na EPC-  formuláre

 

  *****

 

Informácie o knižnici

Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave je odborným informačným pracoviskom v rámci rezortu MV SR so zameraním na

 • bezpečnostnoprávnu ochranu osôb a majetku
 • bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým, vedeckým, odborným a ostatným pracovníkom a študentom akadémie, pracovníkom MV SR, PZ SR, ale aj ostatným záujemcom. V zmysle zákona o knižniciach SR je verejnou vysokoškolskou knižnicou.

Svoje služby poskytuje  riadne zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti používateľa a definuje kategórie používateľov a služby knižnice.

Používateľom knižnice sa stáva občan SR po vyplnení  prihlášky a po predložení občianskeho (alebo služobného) preukazu. Cudzincom sa prihláška vyhotovuje po predložení cestovného pasu a povolenia k pobytu. Svojím podpisom na prihláške sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.


Vyhľadávanie v katalógu knižnice

Ako nájsť článok z časopisu

Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Akadémie Policajného zboru v Bratislave


 

 

 

Národná licencia k multiodborovej plnotextovej databáze Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage IP dostupná prostredníctvom IP adresy Akadémie

 http://www.galepages.com/libpolic

S aplikáciou Infotruc môžete:

 • Vyhľadať overené informácie, ktoré na googli nenájdete.  Čítať plné texty článkov,  vypočuť si nahrávky, alebo pozrieť videá.  Vizualizovať si zadanú problematiku  s prepojením na súvisiace okruhy vďaka nástroju TOPIC FINDER.
 • Mať prístup do jedinečného agregátu informácií – databázy Gale od firmy CENGAGE,  druhého celosvetovo najväčšieho vydavateľa a sprístupňovateľa databáz s denne aktualizovanými  a dopĺňanými  novými informáciami.
 • Databáza obsahuje viac ako 18 000 titulov, z toho 8 400 s plnými textami. The Financial Times od roku 1999, The New York Times od roku 1985, The Economist od roku 1988. Prepisy z NPR a CNN, ako aj videá z BBC Worldwide Learning.
 • Odbory: trestné súdnictvo, politológia, psychológia, biológia, chémia, ekonómia, životné prostredie, dejiny, marketing a iné.
 • Prihláste sa cez našu prístupovú adresu na pôde knižnice alebo akadémie, posťahujte si vybrané informácie do emailu, do Google drivu, alebo Microsoftu a následne z pohodlia domova môžete s informáciami pracovať, editovať ich, zdieľať, citovať.
 • Nastavte si alerty a automaticky budete mať aktualizované informácie vo Vašom emaile. Odporúčame minimálne týždňový interval, aby ste sa vyhli zahlteniu.
 • Interface stránky je možné preložiť do slovenčiny, kľúčové slová však treba zadávať v angličtine. Vyselektované texty možno prekladať  priamo na stránke do 26 jazykov – aj do slovenčiny.

Na stránke www.infozdroje.sk sú dostupné nasledovné elektronické zdroje:

 • Encyclopedia of Crime and Punishment   
 • Encyclopedia of Juvenile Delinquency and Justice
 • The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice
 • OECD Factbook (aktuálny rok)
 • Česká národní bibliografie  
 • PQDT Open

Uvedené zdroje sú dostupné len z priestorov Akadémie PZ:

 • z počítačov knižnice – študovne na 1. poschodí
 • ​z počítačov pripojených na sieť chello
 • zo siete MV SR po zadaní adresy www.infozdroje.sk

Wiley online library príručka

 

Vedúca knižnice:

 

PhDr. Janka Štubňová
Telefón: 0961 057 512
Kancelária: Blok A, 1. posch. č. dv. 1
 

 

 

Študijná knižnica:
Mgr. Dagmar Főldešová
tel.:
0961 057 513, 0961 057 448
e-mail: dagmar.foldesova@akademiapz.sk

Vedecká knižnica, MVS a  PROLONGÁCIA VÝPOŽIČIEK:
Katarína Alexovičová
tel.:
0961 057 511
e-mail: katarina.alexovicova@akademiapz.sk

Časopisecká študovňa:
Ing. Mária Šimurdová
tel:
0961 057 504
e-mail: maria.simurdova@akademiapz.sk

Akvizícia a spracovanie fondu:
Marta Pokorná
tel.:
0961 057 518
e-mail: marta.pokorna@akademiapz.sk

Eva Kovácsová
tel.:
0961 057 510
e-mail: eva.kovacsova@akademiapz.sk

Bibliograficko-dokumentačné oddelenie:
PhDr. Mária Nagyová
tel.:
0961 057 220
e-mail: maria.nagyova@akademiapz.sk

PhDr. Jana Herchelová
tel.:
0961 057 594
e-mail: jana.herchelova@akademiapz.sk

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.