Knižnica Akadémie PZ v Bratislave

03.12.2018

Zmena otváracích hodín

dňa 18. 12. 2018 (utorok) otvorené v čase 8,00 - 12,00 hod. 

 

počas vianočných sviatkov bude knižnica zatvorená

(27. 12. - 31. 12. 2018)

 

Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave oznamuje, že na stránke 

www.infozdroje.sk

sú dostupné nasledovné elektronické zdroje:

 • Encyclopedia of Crime and Punishment   
 • Encyclopedia of Juvenile Delinquency and Justice
 • The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice
 • OECD Factbook (aktuálny rok)
 • Česká národní bibliografie  
 • PQDT Open

Tieto zdroje sú dostupné len na Akadémii PZ:

 • z počítačov knižnice – študovne na 1. poschodí
 • ​z počítačov pripojených na sieť chello
 • zo siete MV SR po zadaní adresy www.infozdroje.sk

 

Prípadné otázky, problémy s pripojením konzultujte prosím s vedúcou knižnice.


 

Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave je odborným informačným pracoviskom v rámci rezortu MV SR so zameraním na

 • bezpečnostnoprávnu ochranu osôb a majetku
 • bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým, vedeckým, odborným a ostatným pracovníkom a študentom akadémie, pracovníkom MV SR, PZ SR, ale aj ostatným záujemcom. V zmysle zákona o knižniciach SR je verejnou vysokoškolskou knižnicou.

Svoje služby poskytuje  riadne zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti používateľa a definuje kategórie používateľov a služby knižnice.

Používateľom knižnice sa stáva občan SR po vyplnení  prihlášky a po predložení občianskeho (alebo služobného) preukazu. Cudzincom sa prihláška vyhotovuje po predložení cestovného pasu a povolenia k pobytu. Svojím podpisom na prihláške sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.

 

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.