Knižnica Akadémie PZ v Bratislave

25.05.2022

O Z N A M

Knižnica bude v letných mesiacoch júl a august
Z A T V O R E N Á 

*****

Upozorňujeme študentov APZ v Bratislave na povinnosť
vrátiť požičanú literatúru do 30. 06. 2022

*****

Knižnica je otvorená podľa stanovených otváracích hodín

Výpožičky:

 • Vyhľadajte  si v katalógu požadovanú literatúru, prípadne si pozrite INFOLISTY
 • katalóg je na stránkach www.akademiapz.sk/kniznica
 • vypíšte si signatúry literatúry uvedené v katalogizačnom zázname  
 • ak má titul viac signatúr, uvádzajte vždy ako prvú signatúru SF a do zátvorky signatúru F
 • zoraďte signatúry vzostupne samostatne signatúry SF a samostatne len tituly, ktoré majú signatúru F
  príklad:
  SF 1500 (F 1450)
  SF 1600 (F 18995) ... alebo
  F 1815
  F 1911 ...
 • ak je v katalogizačnom zázname signatúra E-BOOKtitul je dostupný elektronicky v PDF formáte – je potrebné sa do katalógu prihlásiť – študenti: prihlasovacie meno rovnaké ako pre MAIS, heslo: apz123 – pri prvom prihlásení odporúčame zmeniť na heslo, ktoré máte do MAISu
 • v katalogizačnom zázname je uvedená aj informácia o dostupnosti titulu    v knižnici, teda či kniha je alebo nie je vypožičaná.
 • ak v zázname nie je uvedená signatúra – je to článok v časopise – potrebné zapísať si názov časopisu, rok, číslo a strany

Je možné dohodnúť si výpožičky prostredníctvom e-mailu  (pošlete zoznam požadovaných titulov so signatúrami) - zoznam pošlete na adresu katarina.alexovicova@akademiapz.sk

 (telefonické požiadavky nebudú vybavované)

 • v prípade, že má knihy prevziať iná Vami poverená osoba, uvediete ju vopred v mailovej požiadavke, výpožičku podpíše v zastúpení, pričom sa preukáže občianskym preukazom. 
 • literatúru si prídete vyzdvihnúť v dohodnutom termíne 
 • podpíšete výpožičný protokol (potvrdenie o výpožičke), ktoré prevezme pracovníčka knižnice 

Vrátenie literatúry:

 • osobne
 • prostredníctvom inej osoby
 • poštou na adresu :

Knižnica 
Akadémia Poliajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17  Bratislava

Prolongácia literatúry:
katarina.alexovicova@akademiapz.sk

*****

RELAXAČNÁ ŠTUDOVŃA – je otvorená aj počas obedňajšej pauzy

*****

PREDAJ LITERATÚRY vydanej na APZ
Literatúru bude predávať Caffe Italia – prízemie
Kontakt:  milkova@caffeitalia.sk  alebo www.caffeitalia.sk

Zoznam predávaných kníh - TU

*****

Informácie o knižnici

Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave je odborným informačným pracoviskom v rámci rezortu MV SR so zameraním na

 • bezpečnostnoprávnu ochranu osôb a majetku
 • bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým, vedeckým, odborným a ostatným pracovníkom a študentom akadémie, pracovníkom MV SR, PZ SR, ale aj ostatným záujemcom. V zmysle zákona o knižniciach SR je verejnou vysokoškolskou knižnicou.

Svoje služby poskytuje  riadne zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti používateľa a definuje kategórie používateľov a služby knižnice.

Používateľom knižnice sa stáva občan SR po vyplnení  prihlášky a po predložení občianskeho (alebo služobného) preukazu. Cudzincom sa prihláška vyhotovuje po predložení cestovného pasu a povolenia k pobytu. Svojím podpisom na prihláške sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.


Vyhľadávanie v katalógu knižnice

Ako nájsť článok z časopisu

Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Akadémie Policajného zboru v Bratislave


 

 

 

Národná licencia k multiodborovej plnotextovej databáze Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage IP dostupná prostredníctvom IP adresy Akadémie

 http://www.galepages.com/libpolic

S aplikáciou Infotruc môžete:

 • Vyhľadať overené informácie, ktoré na googli nenájdete.  Čítať plné texty článkov,  vypočuť si nahrávky, alebo pozrieť videá.  Vizualizovať si zadanú problematiku  s prepojením na súvisiace okruhy vďaka nástroju TOPIC FINDER.
 • Mať prístup do jedinečného agregátu informácií – databázy Gale od firmy CENGAGE,  druhého celosvetovo najväčšieho vydavateľa a sprístupňovateľa databáz s denne aktualizovanými  a dopĺňanými  novými informáciami.
 • Databáza obsahuje viac ako 18 000 titulov, z toho 8 400 s plnými textami. The Financial Times od roku 1999, The New York Times od roku 1985, The Economist od roku 1988. Prepisy z NPR a CNN, ako aj videá z BBC Worldwide Learning.
 • Odbory: trestné súdnictvo, politológia, psychológia, biológia, chémia, ekonómia, životné prostredie, dejiny, marketing a iné.
 • Prihláste sa cez našu prístupovú adresu na pôde knižnice alebo akadémie, posťahujte si vybrané informácie do emailu, do Google drivu, alebo Microsoftu a následne z pohodlia domova môžete s informáciami pracovať, editovať ich, zdieľať, citovať.
 • Nastavte si alerty a automaticky budete mať aktualizované informácie vo Vašom emaile. Odporúčame minimálne týždňový interval, aby ste sa vyhli zahlteniu.
 • Interface stránky je možné preložiť do slovenčiny, kľúčové slová však treba zadávať v angličtine. Vyselektované texty možno prekladať  priamo na stránke do 26 jazykov – aj do slovenčiny.

Na stránke www.infozdroje.sk sú dostupné nasledovné elektronické zdroje:

 • Encyclopedia of Crime and Punishment   
 • Encyclopedia of Juvenile Delinquency and Justice
 • The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice
 • OECD Factbook (aktuálny rok)
 • Česká národní bibliografie  
 • PQDT Open

Uvedené zdroje sú dostupné len z priestorov Akadémie PZ:

 • z počítačov knižnice – študovne na 1. poschodí
 • ​z počítačov pripojených na sieť chello
 • zo siete MV SR po zadaní adresy www.infozdroje.sk

Wiley online library príručka

 

Vedúca knižnice:

 

PhDr. Janka Štubňová
Telefón: 0961 057 512
Kancelária: Blok A, 1. posch. č. dv. 1
 

 

 

Študijná knižnica:
Mgr. Dagmar Főldešová
tel.:
0961 057 513, 0961 057 448
e-mail: dagmar.foldesova@akademiapz.sk

Vedecká knižnica, MVS a  PROLONGÁCIA VÝPOŽIČIEK:
Katarína Alexovičová
tel.:
0961 057 511
e-mail: katarina.alexovicova@akademiapz.sk

Časopisecká študovňa:
Ing. Mária Šimurdová
tel:
0961 057 504
e-mail: maria.simurdova@akademiapz.sk

Akvizícia a spracovanie fondu:
Marta Pokorná
tel.:
0961 057 518
e-mail: marta.pokorna@akademiapz.sk

Eva Kovácsová
tel.:
0961 057 510
e-mail: eva.kovacsova@akademiapz.sk

Bibliograficko-dokumentačné oddelenie:
PhDr. Mária Nagyová
tel.:
0961 057 220
e-mail: maria.nagyova@akademiapz.sk

PhDr. Jana Herchelová
tel.:
0961 057 594
e-mail: jana.herchelova@akademiapz.sk

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.