Knižnica Akadémie PZ v Bratislave

08.04.2021

Knižnica APZ v Bratislave poskytuje 
výpožičné služby

len na základe online objednávok - len študenti a zamestnanci
nie je možné využívať priestory časopiseckej študovne
a služby internetu
Vstup do knižnice je povolený pre max 1 osobu v 1 miestnosti
Povinná je dezinfekcia, rúško, platný negatívny test

Otváracie hodiny:

pondelok až piatok od 9:00 – 11,30 a 12,30 – 14,00

len po dohode s pracovníčkou knižnice (nie telefonicky)
katarina.alexovicova@akademiapz.sk
 

Vrátenie literatúry osobne  je možné len po dohode s pracovníčkou knižnice:  katarina.alexovicova@akademiapz.sk 

alebo

- prostredníctvom inej osoby
- poštou na adresu :
   Knižnica APZ v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17  Bratislava

- výpožičky sú automaticky prolongované 
 

Výpožičky:

 • pošlete na adresu katarina.alexovicova@akademiapz.sk zoznam signatúr žiadaných titulov - signatúry literatúry pre LS nájdete v infolistoch alebo v katalógu knižnice. Ak má titul viac signatúr, uvádzajte vždy ako prvú signatúru SF a do zátvorky signatúru F. Zoraďte signatúry vzostupne samostatne signatúry SF a samostatne len tituly, ktoré majú signatúru F.
  príklad:
  SF 1500 (F 1450)
  SF 1600 (F 18995) ... alebo
  F 1815
  F 1911 ...
 • v katalogizačnom zázname je uvedená aj informácia o dostupnosti titulu v knižnici, teda či kniha je alebo nie je vypožičaná.
 • katalóg je na stránkach www.akademiapz.sk/kniznica prosíme, aby ste už raz odoslanú požiadavku dodatočne nedopĺňali a nemenili 
 • uvediete dátum, kedy si môžete prevziať pripravené tituly a počkáte na potvrdenie knižnice, ak dátum neuvediete pridelí Vám ho knižnica, knihy budú pre Vás odložené 2 dni
 • v prípade, že má knihy prevziať iná Vami poverená osoba, uvediete ju vopred v mailovej požiadavke, výpožičku podpíše v zastúpení, pričom sa preukáže občianskym preukazom. 
 • literatúru si prídete vyzdvihnúť v dohodnutom termíne na  prízemí knižnice blok A (alebo na 1. poschodí)
 • podpíšete výpožičný protokol (potvrdenie o výpožičke), ktoré prevezme pracovníčka knižnice 

Prineste si prosím vlastné pero.

INFORMAČNÉ  LISTY LS 20/21 – LITERATÚRA – TU

PREDAJ LITERATÚRY vydanej na APZ OBNOVENÝ
Literatúru bude predávať Caffe Italia – prízemie
Kontakt: 
 milkova@caffeitalia.sk  www.caffeitalia.sk
Zoznam predávaných titulovTU

Elektronické zdroje sú dostupné na: e-zdroje APZ   

Prístup do databázy PROQUEST

 https://www.proquest.com/
Bližšie informácie a súvisiace návody sú na
www.aib.sk/novinky/2183-proquest-otvara-svoje-brany
Prehľad ďalších otvorených informačných zdrojov nájdete v  letáku vo formáte PDF na www.aib.sk/podpora/nastroje/1835-open-access-e-zdroje

Informácie o knižnici

Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave je odborným informačným pracoviskom v rámci rezortu MV SR so zameraním na

 • bezpečnostnoprávnu ochranu osôb a majetku
 • bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým, vedeckým, odborným a ostatným pracovníkom a študentom akadémie, pracovníkom MV SR, PZ SR, ale aj ostatným záujemcom. V zmysle zákona o knižniciach SR je verejnou vysokoškolskou knižnicou.

Svoje služby poskytuje  riadne zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti používateľa a definuje kategórie používateľov a služby knižnice.

Používateľom knižnice sa stáva občan SR po vyplnení  prihlášky a po predložení občianskeho (alebo služobného) preukazu. Cudzincom sa prihláška vyhotovuje po predložení cestovného pasu a povolenia k pobytu. Svojím podpisom na prihláške sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.


Vyhľadávanie v katalógu knižnice

Ako nájsť článok z časopisu

Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Akadémie Policajného zboru v Bratislave


 

 

Národná licencia k multiodborovej plnotextovej databáze Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage IP dostupná prostredníctvom IP adresy Akadémie

 http://www.galepages.com/libpolic

S aplikáciou Infotruc môžete:

 • Vyhľadať overené informácie, ktoré na googli nenájdete.  Čítať plné texty článkov,  vypočuť si nahrávky, alebo pozrieť videá.  Vizualizovať si zadanú problematiku  s prepojením na súvisiace okruhy vďaka nástroju TOPIC FINDER.
 • Mať prístup do jedinečného agregátu informácií – databázy Gale od firmy CENGAGE,  druhého celosvetovo najväčšieho vydavateľa a sprístupňovateľa databáz s denne aktualizovanými  a dopĺňanými  novými informáciami.
 • Databáza obsahuje viac ako 18 000 titulov, z toho 8 400 s plnými textami. The Financial Times od roku 1999, The New York Times od roku 1985, The Economist od roku 1988. Prepisy z NPR a CNN, ako aj videá z BBC Worldwide Learning.
 • Odbory: trestné súdnictvo, politológia, psychológia, biológia, chémia, ekonómia, životné prostredie, dejiny, marketing a iné.
 • Prihláste sa cez našu prístupovú adresu na pôde knižnice alebo akadémie, posťahujte si vybrané informácie do emailu, do Google drivu, alebo Microsoftu a následne z pohodlia domova môžete s informáciami pracovať, editovať ich, zdieľať, citovať.
 • Nastavte si alerty a automaticky budete mať aktualizované informácie vo Vašom emaile. Odporúčame minimálne týždňový interval, aby ste sa vyhli zahlteniu.
 • Interface stránky je možné preložiť do slovenčiny, kľúčové slová však treba zadávať v angličtine. Vyselektované texty možno prekladať  priamo na stránke do 26 jazykov – aj do slovenčiny.

Na stránke www.infozdroje.sk sú dostupné nasledovné elektronické zdroje:

 • Encyclopedia of Crime and Punishment   
 • Encyclopedia of Juvenile Delinquency and Justice
 • The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice
 • OECD Factbook (aktuálny rok)
 • Česká národní bibliografie  
 • PQDT Open

Uvedené zdroje sú dostupné len z priestorov Akadémie PZ:

 • z počítačov knižnice – študovne na 1. poschodí
 • ​z počítačov pripojených na sieť chello
 • zo siete MV SR po zadaní adresy www.infozdroje.sk

Wiley online library príručka

 

Vedúca knižnice:

 

PhDr. Janka Štubňová
Telefón: 0961 057 512
Kancelária: Blok A, 1. posch. č. dv. 1
 

 

 

Študijná knižnica:
Mgr. Dagmar Főldešová
tel.:
0961 057 513, 0961 057 448
e-mail: dagmar.foldesova@akademiapz.sk

Vedecká knižnica, MVS a  PROLONGÁCIA VÝPOŽIČIEK:
Katarína Alexovičová
tel.:
0961 057 511
e-mail: katarina.alexovicova@akademiapz.sk

Časopisecká študovňa:
Ing. Mária Šimurdová
tel:
0961 057 504
e-mail: maria.simurdova@akademiapz.sk

Akvizícia a spracovanie fondu:
Marta Pokorná
tel.:
0961 057 518
e-mail: marta.pokorna@akademiapz.sk

Eva Kovácsová
tel.:
0961 057 510
e-mail: eva.kovacsova@akademiapz.sk

Bibliograficko-dokumentačné oddelenie:
PhDr. Mária Nagyová
tel.:
0961 057 220
e-mail: maria.nagyova@akademiapz.sk

PhDr. Jana Herchelová
tel.:
0961 057 594
e-mail: jana.herchelova@akademiapz.sk

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.