Späť

Vedecko-výskumná činnosť

 

Riešené vedecko-výskumné projekty

Problémy pri odhaľovaní a objasňovaní vybraných druhov trestných činov mravnostnej kriminality (VÝSK 196).  Riešiteľ výskumnej úlohy pplk. JUDr. Monika Hullová, PhD.

Národný model kriminálneho spravodajstva (VÝSK. 231) - Riešitelia výskumnej úlohy prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD. a plk. Ing. Miroslav Kurta

Vyvinutie nových metód v oblasti zabavovania výnosov z trestnej činnosti a boja proti praniu špinavých peňazí  (klasifikačný kód 20072010B19)  - zodpovedný riešiteľ - doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD.

Možnosti rozvoja operatívno-pátracej činnosti pri zabezpečovaní kontroly kriminality

(Výsk.145) - zodpovedný riešiteľ - doc. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.

Odhaľovanie  daňových únikov a daňovej trestnej činnosti (Výsk. 164) - zodpovedný riešiteľ - doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD.
 

 

Vedecké konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia KKP - medzinárodnou účasťou „Aktuálne otázky aplikácie kriminálneho spravodajstva v kontexte nových trendov v Európskej únii “ [03.10.2017]

Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie - Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy [28.11.2016]

Medzinárodná vedecká konferencia KKP - Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy [19.10.2016]

Medzinárodná vedecká konferencia - Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii [12.10.2015]

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia KKP - Mravnostná kriminalita ako spoločenský fenomén a možnosti jej kontroly [14.1.2015]

Vedecký seminár APZ 29.10.2014

Medzinárodná vedecká konferencia APZ 10.10. 2013

Informácia zo zahraničnej služobnej cesty 23.10. - 25. 10. 2013