Späť

Výmenný pobyt - Erasmus

Študenti sa môžu zúčastniť študijného pobytu v rozmedzí 3 až 12 mesiacov na nejakej ustanovizni vysokoškolského vzdelávania v inej zúčastnenej európskej krajine.

Na zahraničnej univerzite nemusia platiť poplatky a môžu si domov odniesť kredity, ktoré získali v zahraničí. Pre uznanie zahraničného študijného predmetu musí študent APZ  v Bratislave priniesť minimálne 15 ECTS kreditov.

OLS - Online language support

Študenti, ktorí budú v rámci programu Erasmus študovať na hostiteľskej inštitúcii v jazykoch: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, portugalčina, poľština, čeština, švédčina, dánčina, bulharčina, fínština, chorváčtina, maďarčina, rumunčina alebo gréčtina sú povinní absolvovať on-line testovanie jazykových schopností pred a po ukončení mobility. Študenti sú povinní absolvovať testovanie ešte pred vycestovaním na mobilitu.

Študenti, ktorí dosiahnu nižšiu úroveň ako B2 vrátane, budú mať možnosť absolvovať on-line jazykový kurz, ktorého absolvovanie je nepovinné, ale pomôže študentovi pripraviť sa na štúdium v zahraničí. 

Po ukončení pobytu, bez ohľadu nato, či študent absolvoval on-line jazykový kurz, príde študentovi na emailovú adresu opäť link na testovanie vo zvolenom jazyku, ktorý je študent povinný absolvovať.

Cieľom testovania je zistiť, ako vplýva mobilita na jazykové schopnosti študenta a či sa jeho úroveň po semestrálnom pobyte zlepší. Údaje o jazykových schopnostiach študenta má iba vysielajúca inštitúcia a teda nemôžu ovplyvniť akceptovanie na hostiteľskej inštitúcii.

K dispozícii sú tiež jazykové kurzy, ktoré pomáhajú európskym študentom pripraviť sa na ich zahraničný pobyt v krajinách  s menej rozšírenými a menej vyučovanými jazykmi (netýka sa teda najrozšírenejších jazykov ako angličtina, nemčina a pod.)

  1. Ako sa uchádzať o mobilitu študenta
  2. Základné pravidlá pre študentov

 

Upozornenie

Študenti, ktorí sa už mobility zúčastnili môžu v rámci nového programu Erasmus absolvovať mobilitu viackrát
pokiaľ dĺžka všetkých mobilít nepresiahne 12 mesiacov
v danom stupni štúdia (Bc., Mgr.)

 

Fotogaléria Vilnius - LITVA 2012

Fotogaléria Vilnius - LITVA 2013

Fotogaléria Vilnius - LITVA 2016

Fotogaléria Berlin - NEMECKO 2014

Fotogaléria Berlin - NEMECKO 2012

 

Fotogaléria Tallin - ESTÓNSKO 2014