Späť

Materiály na prevzatie

 

Zameranie na štátnu skúšku (2023/2024)

Teória a prax operatívno-pátracej a spravodajskej činnosti (Bc. In./Ex.) ◄

Teória operatívno-pátracích a spravodajských činností (Knv.) ◄

Zameranie na skúšku (2023/2024)

Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 2 (Bc. In.) ◄

Operatívno-pátracia a spravodajská činnosť 2 (Bc. Ex) ◄

_____________________________________________________________________________________

OPaŠČ 1 (BOOM_in/21,22,23) (2024)

PREZENTÁCIE

PODMIENKY udelenia hodnotenia

OPaŠČ 3 (BOOM_in/31,32,33) (2024)

PREZENTÁCIE

PODMIENKY udelenia hodnotenia

OPaŠČ 2(21BCPZex/22BCPZ_MRSex) (2024)

PREZENTÁCIE

_____________________________________________________________________________________

Konverzné štúdium (Ex) (2024)

PREZENTÁCIE

ŠPŠ Vyšetrovanie (2024)

PREZENTÁCIE

ŠPŠ Poriadková polícia (2024)

PREZENTÁCIE

_____________________________________________________________________________________

Aktuálne publikácie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom "Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne - pozícia a rola kriminálneho spravodajstva v systéme identifikácie aktivít kriminálnych skupín" (jún 2019)