Späť

Pedagogická činnosť

 

 

KATEDRA  TRESTNÉHO PRÁVA

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti trestného práva v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe.

Študenti po absolvovaní jednotlivých predmetov katedry trestného práva nadobúdajú poznatky z trestného práva hmotného, trestného práva procesného a Európskeho trestného práva.
 

Vyučované predmety

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Bakalársky študijný plán

831 D 13 PP 1 - Trestné právo hmotné I

831 D 14 PP 1 - Trestné právo procesné I

 

Magisterský študijný plán

Povinné predmety

831 D 21 PP 1 / 831 E 22 PP 1  - Trestné právo hmotné II

831 D 21 PP 1 / 831 E 23 PP 1 - Trestné právo procesné II

831 D 23 PP 7 - Seminár k diplomovej práci

 

Povinne voliteľné predmety

831 D 22 PVP 2 /  831 E 23 PVP 1 - Európske trestné právo

831 D 22 PVP 3 / 831 E 23 PVP 2 - Trestno-právna ochrana spoločnostii pred korupciou

 

Doktorandský študijný plán

Povinné predmety

831 D 31 PP 2 / 831 E 33 PP 1 - Právna úprava bezpečnostnej ochrany osôb a majetku

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Bakalársky študijný plán

Povinné predmety

832 D 12 PP 4 / 832 E 14 PP 5 - Trestné právo hmotné

832 D 13 PP 6  / 832 E 15 PP 4 - Trestné právo procesné

 

Výberové predmety v anglickom jazyku

832 14 VP 3 AJ - Európske trestné právo (European Criminal Law)

Magisterský študijný plán

Povinne voliteľné predmety

832 D 22 PVP 3 / 832 E 23 PVP 1 - Trestno-právna ochrana spoločnosti pred korupciou

 

 

Katedra zabezpečuje taktiež aj výučbu výberového predmetu v anglickom jazyku - Erazmus

831 14 VP 6 AJ     European criminal law