Jedálniček

22.06.2022

Jedálny lístok platný od 20.06.2022 - 24.06.2022

Na stiahnutie:                                                                                                 

Smernica APZ o používaní elektronického stravovacieho systému

 

Oznam pre stravníkov - výdaj a objednávanie stravy v stravovacom zariadení Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 

Oznam pre denných a externých študentov - Elektronický stravovací systém

 

Oznam - ceny stravných lístkov do stravovacieho zariadenia

 


Prosíme študentov neuhrádzať platby za obedy poštovými poukážkami!!!

Vzhľadom na zmeny v spôsobe úhrad a evidencie  za stravné od 01. 01. 2018 v Štátnej pokladni, bolo potrebné založiť nový bankový účet a to:

IBAN SK88 8180 0000 0070 0058 5303

Variabilný symbol: 66666
 
Žiadame všetkých stravníkov aby úhrady za stravné posielali na hore uvedený účet.

 


č.účtu IBAN:                 SK8881800000007000585303
konštantný symbol:     0308
variabilný symbol:       66666
špecifický symbol:       číslo študenta v MAIS (10 číslic)

Ako špecifický symbol uvádzajte číslo študenta v MAIS 10 číslic  v tvare bez písmena S

Napríklad: 0412009896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.