Späť

Pedagogická činnosť

 

rr

 

 

Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Študijný program: Bezpečnostoprávna ochrana osôb a majetku

Denné bakalárske štúdium

1. ročník:

831 D 11 PVP 4   Metodika odbornej a telesnej prípravy

831 D 12 PVP 3   Odborná a telesná príprava I/2

2. ročník:

831 D 13 PVP 5   Odborná a telesná príprava I/3

831 D 13 VP 1     Praktická policajná streľba

831 D 14 PVP 4   Odborná a telesná príprava I/4

3. ročník:

831 D 15 PVP 7   Odborná a telesná príprava I/5

831 D 16 PP 2     Osobitné činnosti služieb PZ

 

                    Externé bakalárske štúdium

       2. ročník:

831 E 13 VP 1       Praktická policajná streľba

       3. ročník:

831 E 16 PP 4       Osobitné činnosti služieb PZ

       4. ročník:

831 E 17 PVP 8     Metodika odbornej služobnej prípravy

   Denné magisterské štúdium

1. ročník:

831 D 21 PVP 1   Základy policajnej topografie a pyrotechniky

831 D 21 PVP 5   Odborná a telesná príprava II/1

831 D 22 PVP 4   Odborná a telesná príprava II/2

   Externé magisterské štúdium

1. ročník:

831 21 PVP 1   Základy policajnej topografie a pyrotechniky 

831 21 PP 7       Služobná príprava II/1

831 22 PVP I/3   Služobná príprava II/2

2. ročník:

831 23 PVP I/2   Služobná príprava II/3

831 24 PVP I/3   Služobná príprava II/4

 

Študijný odbor: 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Študijný program: Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Denné a externé bakalárske štúdium

1. ročník:

832 D 11 PVP 4   Telesná výchova I/1

832 D 12 PVP 3   Telesná výchova I/2

2. ročník:

832 13 PVP I/2   Telesná výchova I/3

832 14 PVP I/2   Telesná výchova I/4

Denné a externé magisterské štúdium

1. ročník:

832 D 21 PVP 4   Telesná výchova II/1

832 D 22 PVP 5   Telesná výchova II/2