Späť

Pedagogická činnosť

 

Vyučované predmety

a

zamerania na záverečné hodnotenia - skúšky a štátne skúšky

 

 

Bakalárske štúdium - interná forma štúdia

Študijný odbor: bezpečnostné vedy

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

 

Povinné predmety:

831 D 15 PP 2     Vyšetrovanie 1 (5. semester)  - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

831 D 16 PP 1     Vyšetrovanie 2 (6. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Skúška

 

Voliteľné predmety:

831 D 16 VP 1     Cvičenia z vyšetrovania I (6. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

 

 

Magisterské štúdium - interná forma štúdia

Študijný odbor: bezpečnostné vedy

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

 

Povinné predmety:

831 D 21 PP 2     Teória vyšetrovania (1. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Skúška

 

Povinne voliteľné predmety:

831 D 23 PVP 6   Teória a metodika vyšetrovania 1 (3. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

831 D 24 PVP 6   Teória a metodika vyšetrovania 2 (4. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Skúška

 

Voliteľné predmety:

831 D 24 VP 1     Cvičenia z vyšetrovania II. (4. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

 

Povinne voliteľný predmet štátnej skúšky:

831 D 24 ŠS 4/1  Teória vyšetrovania (4. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Štátna skúška

 

Doktorandské štúdium - interná forma štúdia

Študijný odbor: bezpečnostné vedy

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Povinne voliteľné predmety:

831 D 31 PVP 5  Teória procesov poznávacej činnosti v policajných vedách (1. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

 

Bakalárske štúdium - externá forma štúdia

Študijný odbor: bezpečnostné vedy

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Povinné predmety:

831 E 16 PP 1       Vyšetrovanie 1 (6. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

831 E 17 PP 1       Vyšetrovanie 2 (7. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Skúška

 

Voliteľné predmety:

831 E 17 VP 1     Cvičenia z vyšetrovania I (7. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

 

 

Magisterské štúdium - externá forma štúdia

Študijný odbor: bezpečnostné vedy

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Povinné predmety:

831 E 24 PP 1      Teória vyšetrovania (4. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Skúška

 

Povinne voliteľné predmety:

831 E 24 PVP 6    Teória a metodika vyšetrovania 1 (4. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

831 E 25 PVP 6    Teória a metodika vyšetrovania 2 (5. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Skúška

 

Voliteľné predmety:

831 E 25 VP 1      Cvičenia z vyšetrovania II (5. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

 

Povinne voliteľný predmet štátnej skúšky:

831 E 26 ŠS 4/1   Teória vyšetrovania (6. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Štátna skúška

 

Magisterské štúdium PZ - externá forma štúdia - konverzný ŠP

Študijný odbor: bezpečnostné vedy

Študijný program: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Povinné predmety:

831 E K 27 PP 3   Teória a prax vyšetrovania S (7. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Skúška

 

Povinne voliteľné predmety:

831 E K 27 PVP 2  Cvičenia z vyšetrovania 1 (7. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

831 E K 28 PVP 1   Cvičenia z vyšetrovania 2 (8. semester) - záverečné hodnotenie predmetu: Hodnotenie

 

Povinný predmet štátnej skúšky:

831 E K 28 PP 4 ŠS 7   Teória a prax vyšetrovania (8. semester) - záverečné hodnotenie predmetu:  Štátna skúška