Späť

Zahraničný odbor

Za oblasť medzinárodnej spolupráce Akadémie Policajného zboru v Bratislave obsahovo i organizačne zodpovedá Zahraničný odbor.

Zahraničný odbor Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa delí na dve oddelenia:

  •  Oddelenie Národnej jednotky CEPOL
  •  Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce

 

{[|addPersonalProfil
[user{
ingrid.weissova@minv.sk}]
[formated1]
|]}

 

Oddelenie ďalšej medzinárodnej policajnej spolupráce

 

Zamestnanci oddelenia:

 

Mgr. Ivan BLAHO
Telefón: 09610 57295
E-mail:
ivan.blaho2@minv.sk

kpt. Mgr. Mária SLÁMOVÁ
Telefón: 09610 57528
E-mail:
maria.slamova@minv.sk

Ing. Ivan Žabka
Telefón: 09610 57054
E-mail:
ivan.zabka@minv.sk

 

 

Národná jednotka CEPOL

{[|addPersonalProfil
[user{
stanislav.straka@minv.sk}]
[formated1]
|]}

 

Zamestnanci oddelenia:

npor. JUDr. Adriana Miklianová
Telefón:09610 57528
E-mail:
adriana.miklianova@minv.sk

 

 

Odkazy na CEPOL

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu  v oblasti presadzovania práva (CEPOL)