Späť

Katalógy knižníc na Slovensku

Katalógy knižníc na Slovensku

04.04.2017

Národná knižnica, vybrané akademické a vedecké knižnice

Univerzitná knižnica Bratislava
Virtuálna knižnica Slovenska
Súborný katalóg periodík SR
Slovenská knižnica - Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc
Slovenská národná knižnica, Martin
Slovenská pedagogická knižnica Bratislava
Virtuálna knižnica Univerzity Komenského

Virtuálna vedecká knižnica Slovenskej technickej univerzity, Bratislava
Slovenská lekárska knižnica Bratislava
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Slovenská ekonomická knižnica, Bratislava
Univerzitná knižnica UKF Nitra
Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica
Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika, Košice
Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Košice
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Žilina
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity, Trnava
Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku
Knižnica Vysokej školy manažmentu City University - Trenčín, Bratislava

Knižnica právnickej fakulty UK
Knižnica Panaeurópskej vysokej školy

Akademická knižnica, Stredoeurópska vysoká škola, Skalica

 

Špeciálne a iné knižnice

Informačná kancelária Rady Európy, Bratislava
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
Parlamentná knižnica NR SR, Bratislava
Justičná akadémia SR, Pezinok
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Slovenské národné múzeum
Knižnica Ministerstva financií SR, Bratislava
Nadácia otvorenej spoločnosti
Goetheho inštitút na Slovensku

 

Štátne vedecké knižnice

Štátna vedecká knižnica Košice
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica Prešov

 

Voľne dostupné odborné časopisy

Electronic Journals Library (EZB) - 8752 voľne prístupných plnotextových časopisov.
DOAJ - adresár voľne dostupných časopisov OAI, Directory of OA Journals, Lund University

Sociológia - časopis Sociológia elektronická verzia ISSN 1336-8613) vydáva dvojmesačne Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Časopis vychádza bez prerušenia od roku 1969. Od roku 1997 vychádza štyrikrát ročne v slovenskej verzii a dvakrát ročne v anglickej verzii pod názvom Sociológia - Slovak Sociological Review.

 

 

Ďalšie vybrané katalógy
 

.slink a:link {color: 330099} a:hover {background-color: #87ceeb} .slink {}