Späť

Pedagogická činnosť

 

 

 

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu

 

Vyučované predmety:

 

Študijný odbor:  924507 Ochrana osôb a majetku

Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Študijný plán bakalárskeho štúdia

Kód

Predmet názov

Druh

Rozsah

Ukončenie

Kredity

Denné

Externé

denné

externé

4. semester – letný

 

 

 

 

 

 

831 14 PP 1

Správne právo 1

PP

36

10

S

3

3

5. semester - zimný

 

 

 

 

 

 

831 15 PP 1

Správne právo 2

PP

36

10

Z

3

3

 

Študijný plán magisterského štúdia

Kód

Predmet názov

Druh

Rozsah

Ukončenie

Kredity

denné

externé

denné

externé

1. semester - zimný

 

 

 

 

 

 

831 21 PP 3

Finančné právo

PP

48

12

S

4

4

831 21 PVP 1/3

Bezpečnosť a ochrana utaj.  skutočností

PVP

24

6

Z

3

3

2. semester - letný

 

 

 

 

 

 

831 22 PP 5

Krízový manažment

PP

36

10

S

4

4

 

Informácia k povinne voliteľnému predmetu

Bezpečnosť a ochrana utajovaných skutočností

 

Študijný odbor:  921602 Bezpečnostné verejno-správne služby

Študijný program: Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Študijný plán bakalárskeho štúdia

Kód

Predmet názov

Druh

Rozsah

Ukončenie

Kredity

Denné

Externé

denné

externé

2. semester - letný

 

 

 

 

 

 

832 12 PP 2

Správne právo 1

PP

36

10

S

5

5

3. semester - zimný

 

 

 

 

 

 

832 13 PP 1

Správne právo 2

PP

48

12

S

5

5

4. semester – letný

 

 

 

 

 

 

832 14 PP 1

Správne právo 3

PP

48

12

S

5

5

832 14 PP 4

Krízový manažment 1

PP

48

12

S

5

5

832 14 PVP II/1 vs

Verejná správa  SR 1

PVP II

36

10

Z

3

3

832 14 PVP II/1 ve

Verejná správa krajín EÚ 1

PVP II

36

10

S

3

3

832 14 PVP II/1 co

Riadenie činnosti civilnej ochrany 1

PVP II

36

10

Z

3

3

832 14 PVP II/1 oo

Ochrana obyvateľstva 1

PVP II

36

10

S

3

3

832 14 PVP II/1 po

Ochrana pred požiarmi a záchranné služby 1

PVP II

36

10

Z

3

3

832 14 PVP II/1 lp

Likvidácia požiarov a záchranné práce 1

PVP II

36

10

S

3

3

5. semester - zimný

 

 

 

 

 

 

832 15 PP 1

Štátna správa

PP

48

12

S

5

5

832 15 PP 2

Právo životného prostredia

PP

36

10

S

4

4

832 15 PVP II/2 vs

Verejná správa SR 2

PVP II

36

10

S

4

4

832 15 PVP II/2 ve

Verejná správa krajín EÚ 2

PVP II

36

10

Z

4

4

832 15 PVP II/2 co

Riadenie činnosti civilnej ochrany 2

PVP II

36

10

S

4

4

832 15 PVP II/2 oo

Ochrana obyvateľstva 2

PVP II

36

10

Z

4

4

832 15 PVP II/2 po

Ochrana pred požiarmi a záchranné služby 2

PVP II

36

10

S

4

4

832 15 PVP II/2 lp

Likvidácia požiarov a záchranné práce 2

PVP II

36

10

Z

4

4

6. semester - letný

 

 

 

 

 

 

832 16 PP 4

Krízový manažment 2

PP

36

10

S

5

5

832 16 PVP II/3 vs

Verejná správa SR 3

PVP II

36

10

Z

4

4

832 16 PVP II/3 co

Riadenie činnosti civilnej ochrany 3

PVP II

36

10

Z

4

4

832 16 PVP II/3 po

Ochrana pred požiarmi a záchranné služby  3

PVP II

36

10

Z

4

4

 

 

Študijný plán magisterského štúdia

Kód

Predmet názov

Druh

Rozsah

Ukončenie

Kredity

denné

externé

denné

externé

1. semester – zimný

 

 

 

 

 

 

832 21 PP 1

Osobitné správne konanie

PP

36

10

S

5

5

832 21 PP 3

Finančné právo

PP

48

12

S

4

4

832 21 PVP 1/3

Bezpečnosť a ochrana utaj. skutočností

PVP

24

6

Z

3

3

2. semester – letný

 

 

 

 

 

 

832 22 PP 3

Daňové právo

PP

36

10

S

4

4

3. semester – zimný

 

 

 

 

 

 

832 23 PP 3

Teória rizík 1

PP

48

12

S

5

5

832 23 PP 4

Krízový manažment vo verejnej správe 1

PP

36

10

S

4

4

832 23 PVP II/1 vs

Teória verejnej správy 1

PVP II

36

10

S

4

4

832 23 PVP II/1  lk

Legislatíva krízových situácií

PVP II

36

10

Z

3

3

832 23 PVP II/1  co

Teória CO 1

PVP II

36

10

S

4

4

832 23 PVP II/1  lk

Legislatíva krízových situácií

PVP II

36

10

Z

3

3

832 23 PVP II/1  po

Teória ochrany pred požiarmi 1

PVP II

36

10

Z

3

3

832 23 PVP II/1  pi

Požiarne inžinierstvo 1

PVP II

36

10

S

4

4

4. semester – letný

 

 

 

 

 

 

832 24 PP 3

Teória rizík 2

PP

60

16

S

5

5

832 24 PP 5

Krízový manažment vo verejnej správe 2

PP

36

10

Z

4

4

832 24 PVP II/2 vs

Teória verejnej správy 2

PVP II

36

10

S

4

4

832 24 PVP II/2 ks

Krízové scenáre

PVP II

24

6

Z

3

3

832 24 PVP II/2 co

Teória CO 2

PVP II

36

10

S

4

4

832 24 PVP II/2 ks

Krízové scenáre

PVP II

24

6

Z

3

3

832 24 PVP II/2 po

Teória ochrany pred požiarmi 2

PVP II

36

10

S

4

4

832 24 PVP II/2 pi

Požiarne inžinierstvo 2

PVP II

24

6

Z

3

3