Späť

Pedagogická činnosť

 

 

 

Katedra informatiky a manažmentu

Katedra informatiky a manažmentu patrí medzi základné pracoviská akadémie, ktoré zabezpečuje pedagogickú a vedeckú činnosť v dvoch relatívne samostatných skupinách študijných predmetov pre oblasť manažmentu a informatiky. Neoddeliteľnou súčasťou práce členov katedry je aj expertízna a školiaca činnosť pre iné rezortné, ako aj mimorezortné pracoviská.

Katedra sa v súlade s profilom absolventa Akadémie PZ v Bratislave zameriava na dôležité stránky všeobecnej prípravy riadiacich pracovníkov jednak polície a iných bezpečnostných služieb, jednak verejnej správy. Patrí k nim najmä schopnosť využívať dostupné informácie a informačné systémy s využitím výpočtovej techniky a jej programového vybavenia, poznanie hlavných manažérskych činností a metód riadenia s dôrazom na vedenie ľudí, osvojenie si základných manažérskych kompetencií v oblasti riadenia jednotlivých úsekov policajných/ bezpečnostných služieb, resp. organizácií v pôsobnosti verejnej správy. 

 

Vyučované predmety:

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Povinné predmety

831 D 11 PP 6           Informatika 1

831 E 11 PP 5           Informatika 1

831 D 16 PP 4           Informatika 2

831 E 18 PP 2           Informatika 2

831 E K 28 PP 1        Informačné systémy PZ

831 D 12 PP 5            Manažment

831 E 12 PP 4            Manažment

831 E K 22 PP 4         Manažment 1

831 E K 23 PP 4         Manažment 2

831 E K 24 PP 5 ŠS 2 Manažment

831 D 23 PP 4            Bezpečnostný manažment

831 E 25 PP 3            Bezpečnostný manažment

831 D 24 PP 3            Manažérske metódy a techniky

831 E 26 PP 1            Manažérske metódy a techniky

831 D 32 PP 1            Strategický manažment

831 E 32 PP 1            Strategický manažment

Odborná prax (Praktická administratíva, Informačné systémy polície)

 

Voliteľné predmety

831 D 14 PVP 5    Moderné metódy spracovania informácií

831 E 13 PVP 3    Moderné metódy spracovania informácií

831 E K 22 PVP 3 Moderné metódy spracovania informácií

831 E K 22 PVP 6 Informatika

831 D 21 PVP 3    Informačná bezpečnosť

831 E 21 PVP 3    Informačná bezpečnosť

831 E 11 PVP 3    Praktická informatika

831 D 31 PVP 2    Štatistické metódy

831 E 31 PVP 2    Štatistické metódy

831 D 32 PVP 1    Modelovanie bezpečnostných systémov

831 E 32 PVP 1    Modelovanie bezpečnostných systémov

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Povinné predmety

832 D 11 PP 6     Informatika 1

832 E 11 PP 5     Informatika 1

832 D 16 PP 4     Informatika 2

832 E 18 PP 2     Informatika 2

832 D 12 PP 5     Manažment

832 E 12 PP 4     Manažment

832 D 23 PP 3     Informačný manažment

832 E 24 PP 2     Informačný manažment

832 D 24 PP 3     Manažérske metódy a techniky

832 E 26 PP 1     Manažérske metódy a techniky

832 E 32 PP 1     Strategický manažment

832 E 25 PP 3     Informačná bezpečnosť

 

Voliteľné predmety

832 D 14 PVP 5   Moderné metódy spracovania informácií

832 E 13 PVP 2   Moderné metódy spracovania informácií

832 D 21 PVP 2   Informačná bezpečnosť

832 D 11 PVP 3   Praktická informatika

832 E 11 PVP 2   Praktická informatika

832 E 31 PVP 2   Štatistické metódy

832 E 32 PVP 1  Modelovanie bezpečnostných systémov

 

Výberový predmet

832 D 21 VP 1 Riadenie a financovanie projektov