Späť

Kolégium rektora

Členovia

 

prof. JUDr.

Mojmír Mamojka, PhD.

plk. doc. JUDr.

Klaudia Marczyová, PhD.

pplk. JUDr.

Michal Marko, PhD.

doc. JUDr.

Robert Odler, PhD.

doc. JUDr.

Boris Löffler, PhD.

prof. Ing.

Miroslav Lisoň, PhD.

prof. JUDr.

Jozef Meteňko, PhD.

pplk. JUDr.

Jaroslav Blatnický, PhD.

pplk. doc. PhDr.

Magdaléna Ondicová, PhD.

pplk. doc. JUDr.

Veronika Marková, PhD.

prof. Dr.

Jozef Balga, PhD.

pplk. doc. RNDr.

Tatiana Hajdúková, PhD.

prof. Ing.

Jana Müllerová, PhD. - v zastúpení doc. Ing. Michal Orinčák, PhD.

mjr. doc. PhDr. JUDr. Mgr.

Jozef Medelský, PhD.

pplk. doc. JUDr. Mgr.

Mária Mamojková, PhD.

doc.

Karol Murdza, PhD.

pplk. doc. Mgr.

Iveta Nováková, PhD.

mjr. Mgr.

Juraj Gažo, PhD. - poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie - vedúci katedry telesnej výchovy a športu

prof. Ing.

Jozef Stieranka, PhD.

PaedDr.

Marián Peťovský, PhD.

JUDr.

Zuzana Zajacová

Mgr.

Mária Humenská, PhD.

plk. JUDr.

Ferdinand Marczy

doc. Ing.

Jaromír Mlýnek, CSc.

pplk. Mgr.

Ingrid Weissová

Mgr.

Dagmar Klimková Okániková, PhD.

pplk. Ing.

Igor Pavlovič, PhD.

Mgr.

Maroš Mrenica

Mgr.

Lukáš Znášik