Späť

Kolégium rektora

Členovia

 

prof. JUDr.

Mojmír Mamojka, PhD.

pplk. prof. JUDr. Mgr.

Jana Šimonová, PhD.

kpt. JUDr.

Patrícia Krásná, PhD., LL.M.

pplk. doc. JUDr. PhDr. Ing.

Kristína Králiková, PhD., MBA

pplk. JUDr.

Michal Marko, PhD.

doc. JUDr.

Robert Odler, PhD.

doc. JUDr.

Boris Löffler, PhD.

prof. Ing.

Miroslav Lisoň, PhD.

prof. JUDr.

Jozef Meteňko, PhD.

pplk. JUDr.

Jaroslav Blatnický, PhD.

pplk. doc. PhDr.

Magdaléna Ondicová, PhD.

pplk. doc. JUDr.

Veronika Marková, PhD.

prof. Dr.

Jozef Balga, PhD.

pplk. doc. RNDr.

Tatiana Hajdúková, PhD.

pplk. Ing.

Marián Suja, PhD.

mjr. doc. PhDr. JUDr. Mgr.

Jozef Medelský, PhD.

pplk. doc. JUDr. Mgr.

Mária Mamojková, PhD.

doc.

Karol Murdza, PhD.

 

zástupca katedry jazykov

mjr. Mgr.

Juraj Gažo, PhD. - poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie - vedúci katedry telesnej výchovy a športu

prof. Ing.

Jozef Stieranka, PhD.

PaedDr.

Marián Peťovský, PhD.

pplk. PaeDr. Mgr.

Katarína Kezman, PhD.

Mgr.

Mária Humenská, PhD.

pplk. JUDr.

Štefan Semeš

doc. Ing.

Jaromír Mlýnek, CSc.

pplk. Mgr.

Ingrid Weissová

Mgr.

Maroš Mrenica

Mgr.

Nataša Morochovičová, PhD.