Späť

Pedagogická činnosť

 

Predmety vyučované podľa novej akreditácie

Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Študijný program:     Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

 

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

831 D 12 PP 4 Dopravno-bezpečnostná činnosť 1

831 D 15 PVP 1 Dopravno-pezpečnostná činnosť 2

831 D 16 PVP 2 Dopravno-bezpečnostná činnosť 3

831 D 12 PP 3 Verejno-poriadková činnosť 1

831 D 14 PP 5 Verejno-poriadková činnosť 2

831 D 16 PVP 1 Verejno-poriadková činnosť 3

831 D 13 PP 5 Ochrana určených osôb a objektov 1

831 D 15 PP 3 Ochrana určených osôb a objektov 2

831 D 16 PVP 3 Ochrana určených osôb a objektov 3

831 D 12 PVP 1 Bezpečnostné služby Slovenskej republiky

831 D 14 PVP 1 Policajná kynológia a hipológia

831 D 11 PP 3 Teória policajných a bezpečnostných činností

 

Magisterské štúdium (*.pdf) :

831 D 23 PVP 2 Teória dopravno-bezpečnostných činností 1

831 D 24 PVP 2 Teória dopravno-bezpečnostných činností 2

831 D 23 PVP 1 Teória verejno-poriadkových činností 1

831 D 24 PVP 1 Teória verejno-poriadkových činností 2

831 D 23 PVP 3 Teória ochrany určených osôb a objektov 1

831 D 24 PVP 3 Teória ochrany určených odôb a objaktov 2

831 D 21 PP 2 Teória policajných a bezpečnostných vied

 

Doktorandské štúdium (*.pdf) :

831 D 31 PVP 1 Koncepcie bezpečnostných systémov krajín EÚ

 

Konverzné štúdium (*.pdf) :

831 E K 22 PP 3 Teória policajných a bezpečnostných činností

831 E K 25 PP  4 Dopravno-bezpečnostná činnosť

831 E K 25 PP 3 Verejno-poriadková činnosť

831 E K 25 PP 5 Ochrana určených osôb a objektov

831 EK 21 PP 4 Bezpečnostné služby Slovenskej republiky

831 EK 23 PVP 5 Policajná kynológia a hipológia

831 E K 26 PVP 1 ŠS 3 1 Teória verejno poriadkových činností

831 E K 26 PVP 2 ŠS 3 2 Teória dopravno-bezpečnostných činností

831 E K 26 PVP 3 ŠS 3 3 Teória ochrany určených osôb a objektov

 

 

Študijný odbor: 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Študijný program: Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

 

Bakalárske štúdium (*.pdf) :

832 D 13 PP 5 Systém ochrany verejného poriadku

 

Doktorandské štúdium (*.pdf) :

832 D 31 PVP 1 Koncepcie bezpečnostných systémov krajín EÚ