Späť

Oznámenia a informácie KKFV

Katedra prijíma prihlášky na zapojenie do siete Law enforsment and psychologie (LEPSY) v programe CEEPUS, do 30.11.2023.  V prípade nezáujmu budeme musieť aktivitu ukončiť. Spolupracujúce inštitúcie:

Ludovika University of Public Service - Faculty of Law Enforcement  - Dr. Johanna Farkas Budapesť, a University St. Kliment Ohridski - Bitola, Faculty of security, North Macedonia.