Späť

Oddelenie materiálneho zabezpečenia a skladového hospodárstva

Vedúci oddelenia a zástupca kvestora

{[|addPersonalProfil [user{maros.mrenica@minv.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{maria.vajdova@minv.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{anezka.zmajkovicova@minv.sk}] [formated1] |]}

{[|addPersonalProfil [user{miroslav.tyko@minv.sk}] [formated1] |]}

Kuchyňa:

Viliam Pavlovič

Viera Šlahorová

Bronislava Benčúriková

Jarmila Feješová

Telefón: +421 9610 57 573