Späť

Oddelenie materiálneho zabezpečenia a skladového hospodárstva

Vedúci oddelenia a zástupca kvestora

{[|addPersonalProfil [department{Oddelenie MZ a SH}] [all_employees1] |]}

Kuchyňa:

Viliam Pavlovič

Viera Šlahorová

Bronislava Benčúriková

Jarmila Feješová

Telefón: +421 9610 57 573