Späť

Pedagogická činnosť

 

Katedra kriminológie sa v rámci pedagogického procesu venuje výučbe viacerých povinných predmetov, ktorých zvládnutie má zásadný význam pre progresívny postup v štúdiu na Akadémii Policajného zboru.

Okrem povinných predmetov katedra v rámci jednotlivých študijných programov vyučuje i ďalšie povinne voliteľné predmety, ktoré prispievajú k všestrannej profilácií budúceho absolventa. Primárnym cieľom sprostredkovanej výučby je poskytnúť študentovi efektívnym a komplexným spôsobom dostatok informácií tak, aby získal podrobné znalosti z oblasti kriminológie a špecializácie ZVJS.

 

 

Zamerania na postupové, štátne skúšky a hodnotenia nájdete v záložke ,,Materiály na prevzatie"

 

 

Informačné listy predmetov nájdete na VEREJNOM PORTÁLI MAIS

 

 

Predmety vyučované Katedrou kriminológie

 

Denné bakalárske štúdium – 8.3.1 OOM BC IN

4. semester:

-              Kriminológia 1 /PP/ - skúška

-              Penológia /PVP/ - hodnotenie

5.semester:      

-              Výkon väzby a trestných sankcií /PVP/ - skúška

-              Penitenciárna psychológia a pedagogika 1 /PVP/-skúška

6. semester:

-              Penitenciárna psychológia a pedagogika 2 /PVP/-hodnotenie

-              Teória a prax výkonu väzby a výkonu trestu /PVP/ -štátna skúška

Výberové predmety vyučované v anglickom jazyku

-              Kriminológia/Criminology /VP/ - hodnotenie

 

Denné magisterské štúdium – 8.3.1 OOM MGR IN

3. semester:

-              Teória peniten. zaob. a ochrany objektov ZVJS 1 /PVP/ - hodnotenie

4. semester:

-              Teória peniten. zaob. a ochrany objektov ZVJS 2 /PVP/ - skúška

 

Denné doktorandské štúdium – 8.3.1 OOM PHD IN

2. semester:

-              Metodológia kriminologického výskumu /PVP/- hodnotenie

 

Externé bakalárske štúdium – 8.3.1 OOM BC EX

4. semester:

-              Penológia /PVP/ - hodnotenie

6. semester:

-              Výkon väzby a trestných sankcií /PVP/ - skúška

-              Penitenciárna psychológia a pedagogika 1 /PVP/-skúška

7. semester:

-              Penitenciárna psychológia a pedagogika 2 /PVP/-hodnotenie

8. semester:

-              Teória a prax výkonu väzby a výkonu trestu /PVP/ -štátna skúška

 

Externé magisterské štúdium – 8.3.1 OOM MGR EX

4. semester:

-              Teória peniten. zaob. a ochrany objektov ZVJS 1 /PVP/ - hodnotenie

 

Externé magisterské štúdium PZ – 8.3.1 – Konverzný ŠP

6. semester:

-              Kriminológia 1/PP/ - hodnotenie

7. semester:

-              Kriminológia 2/PP/ - skúška

 

Externé doktorandské štúdium – 8.3.1 OOM PHD EX

2. semester:

-              Metodológia kriminologického výskumu /PVP/- hodnotenie

 

Denné bakalárske štúdium – 8.3.2 BVSS BC IN

3. semester

-              Prevencia kriminality /PVP/ - hodnotenie

4. semester

-              Penológia /PVP/ - hodnotenie

 

Denné magisterské štúdium – 8.3.2 BVSS MGR IN

3. semester

-              Kriminológia /PP/ - skúška

 

Externé bakalárske štúdium – 8.3.2 BVSS BC EX

4. semester

-              Psycho-sociálna práca /PVP/ - hodnotenie

-              Penológia /PVP/ - hodnotenie

5. semester

-              Prevencia kriminality /PVP/ - hodnotenie

 

Externé magisterské štúdium – 8.3.2 BVSS MGR EX

4. semester

-              Kriminológia /PP/ - skúška

Odborná prax

1. roč. Bc. OOM

-              Komunikácia s obeťou