Späť

Projekt Špeciálne výsluchové miestnosti

Národný projekt

Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov

 

FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

 

Kód projektu :SK 2017 ISF SC5/NC4/A1/P1

Prijímateľ:Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

Partner:Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Špecifický cieľ:Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

Národný cieľ:Trestná činnosť – Podpora obetiam

Ciele projektu

  1. Vytvorenie priestoru pre obete trestných činov s osobitnou potrebou ochrany pred ďalším poškodzovaním obete počas trestného konania.
  2. Zvýšenie odbornej spôsobilosti  príslušníkov Policajného zboru v oblasti vyšetrovania. 

Hlavné aktivity  

       1. Zriadenie špeciálnych  výsluchových miestností 

            a. Realizácia stavebných úprav výsluchových miestností 

            b. Zariadenie interiéru výsluchových miestností 

            c. Technické vybavenie výsluchových miestností 

        2. Odborná príprava príslušníkov Policajného zboru

            a. Vytvorenie metodiky odbornej prípravy a osobitného poučenia 

            b. Realizácia odbornej prípravy 

Cieľové skupiny pilotného projektu 

  1. Príslušníci Policajného zboru. Špecializovanú odbornú prípravu absolvuje v priebehu realizácie projektu minimálne 350 policajtov.
  2. Detské a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov.

Ďaľšie informácie o projekte je možné stiahuť z nižšie uvedeného linku:

Projekt - Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov