Späť

Oznámenia a informácie

Informácie o predmetoch

  Informácie o predmete Telesná výchova a Služobná príprava

 

Akademický rok - semester

   Metodicko-výcvikové centrum: Utorok 13:00 - 14:30 hod. alebo po dohode s vyučujúcim

           

Výber záverečnej práce pre študentov Bc. a Mgr.

      Študenti, ktorí majú záujem o výber vlastnej témy bakalárskej alebo diplomovej práce na Katedre telesnej výchovy a športu, sa môžu prihlásiť u jednotlivých vyučujúcich osobne v mesiaci november na konzultáciu k danej téme.    

Oznamy pre študentov.

      Študenti, ktorí majú pridelenú záverečnú prácu na Katedre telesnej výchovy a športu, sú povinný osobne sa dostaviť v mesiaci október na konzultácie k danej téme.