CEPOL

15.02.2018

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu

v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

 

Prehľad

Úloha: poskytuje odbornú prípravu v oblasti presadzovania európskeho a medzinárodného práva
Výkonný riaditeľ: Mr. Detlef Schrōder
Rok zriadenia: 2005
Počet zamestnancov: 60
Sídlo: Budapešť (Maďarsko)
Webové sídlo: CEPOL[en]

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) je agentúra Európskej únie, ktorá pripravuje, realizuje a organizuje odbornú prípravu pre príslušníkov policajného zboru a zamestnancov iných orgánov presadzovania práva.

 

Úlohy

Agentúra:

  • zabezpečuje odbornú prípravu pre príslušníkov policajného zboru a zamestnancov iných orgánov presadzovania práva,
  • zlepšuje bezpečnosť EÚ prostredníctvom odborného vzdelávania a výmeny znalostí,
  • zriaďuje vzdelávacie siete.

CEPOL ponúka inovačné, pokročilé vzdelávacie kurzy. Do svojich vzdelávacích programov integruje najnovšie poznatky a novinky v oblasti výskumu a technológií a posilňuje spoluprácu medzi policajnými orgánmi.

Jej súčasné portfólio zahŕňa:

 

Štruktúra

CEPOL riadi výkonný riaditeľ [en], ktorý sa zodpovedá správnej rade.

Správna rada [en]  sa skladá zo zástupcov členských štátov EÚ a Európskej komisie. Predseda správnej rady je zástupcom jednej z 3 krajín EÚ[en], ktoré spoločne pripravujú 18-mesačný program Rady Európskej únie.

V každej krajine EÚ má agentúra tzv. národnú jednotku (CNU) [en]. Národné jednotky poskytujú informácie a usmernenia pre zamestnancov orgánov presadzovania práva, ktorí sa chcú zúčastniť na činnostiach CEPOL.

 

Fungovanie

 

CEPOL združuje sieť inštitútov odbornej prípravy [en] pre zamestnancov orgánov presadzovania práva v každej krajine EÚ a pomáha im poskytovať odbornú prípravu zameranú na bezpečnostné priority, spoluprácu v oblasti presadzovania práva a výmenu informácií.

Agentúra spolupracuje aj s orgánmi EÚ, medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami s cieľom zabezpečiť spoločnú reakciu na najzávažnejšie bezpečnostné hrozby.

Jej ročný pracovný program [en] sa zakladá na podnetoch predložených touto sieťou a ostatnými zainteresovanými stranami. To znamená, že jej činnosti spĺňajú potreby členských štátov EÚ v prioritných oblastiach stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ.

 

Kto má z činnosti osoh

 

CEPOL prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti Európy tým, že uľahčuje spoluprácu a výmenu poznatkov medzi príslušníkmi policajných zborov v členských štátoch EÚ a niektorých tretích krajinách, pokiaľ ide o otázky súvisiace s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti, a najmä v rámci cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti.

CEPOL má ambície stať špičkovým centrom na svetovej úrovni a hybnou silou zmien v oblasti odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva.

Riaditeľ:  Mr. Detlef Schrōder

Address:
CEPOL House,
1066 Budapest
Ó utca  27
Hungary

Poštová adresa:
CEPOL House,
1903 Budapest
Pf.314 
Hungary

Tel.: +3618038030
Fax: +3618038031

E-mail: secretariat@cepol.europa.eu
Internet: http://www.cepol.europa.eu/

 

Dokumenty na stiahnutie

Training Catalogue 2016

CEPOL in figures 2016

Publications - Events

European Police Science and Research Bulletin: Issue 15 - Winter 2016/17

European Police Exchange Programme - 2015

Kvalitatívne myslenie
Kvalitatívne vzdelávanie

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.